Sms Ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve İnovasyon Odakli Büyüme Yolculuğunuzda Pusulaniz ''Si̇ba'' Olsun!
AR-GE VE İNOVASYON ODAKLI BÜYÜME YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ ”SİBA” OLSUN!
3 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %80'İni̇n Türk Li̇rasina Çevri̇lmesi̇ Zorunluluğu Kaldirildi
İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
6 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve İnovasyon Odakli Büyüme Yolculuğunuzda Pusulaniz ''Si̇ba'' Olsun!
AR-GE VE İNOVASYON ODAKLI BÜYÜME YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ ”SİBA” OLSUN!
3 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %80'İni̇n Türk Li̇rasina Çevri̇lmesi̇ Zorunluluğu Kaldirildi
İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
6 Ocak 2020

Sms ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem

Sistem Global Danışmanlık Sms Ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem

“Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04.01.2020 tarihli 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, ticari iletişime ilişkin olarak birçok yenilik getirmiştir. 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilmiş olan en önemli yenilik, ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS) kurulmuştur. İYS (https://iys.org.tr/), Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sağladığı yasal bir platformdur. Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS’ye kaydolacaktır.

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler (hizmet sağlayıcılar), Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında aldıkları onayları 1/6/2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılmalıdır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol edecektir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir.
 

1/9/2020 tarihinden itibaren hizmet sağlayıcılar, ticari elektronik iletiler için alıcının kendisi tarafından ya da İYS üzerinden önceden onay alacaktır. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilecektir. İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir. 


1/9/2020 tarihinden tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için ise ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilmeli ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir. 

Düzenlemeyle ilgili ayrınıtlı karşılaştırma yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

İlgili düzenlemeye ilişkin resmi gazete metnine de buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…