MART 2024 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Halka Arzda Yeni̇ Dönem: Ar-Ge Ve Di̇ji̇tal Dönüşüm, Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇, Petroki̇mya, Tarim Ve Savunma Sanayi̇ Sektörleri̇ne Yöneli̇k Fi̇nansal Kri̇terlerde Önemli̇ Firsatlar!
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
29 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Yillik İşletme Cetveli̇ni̇ Vermek İçi̇n Son Gün 30 Ni̇san!
YILLIK İŞLETME CETVELİNİ VERMEK İÇİN SON GÜN 30 NİSAN!
17 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Halka Arzda Yeni̇ Dönem: Ar-Ge Ve Di̇ji̇tal Dönüşüm, Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇, Petroki̇mya, Tarim Ve Savunma Sanayi̇ Sektörleri̇ne Yöneli̇k Fi̇nansal Kri̇terlerde Önemli̇ Firsatlar!
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
29 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Yillik İşletme Cetveli̇ni̇ Vermek İçi̇n Son Gün 30 Ni̇san!
YILLIK İŞLETME CETVELİNİ VERMEK İÇİN SON GÜN 30 NİSAN!
17 Nisan 2024

MART 2024 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Mart 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
HALKA ARZDA YENİ DÖNEM:
AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!
SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli kararı, halka arz süreçlerinde önemli yenilikler getirmektedir.
Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji, Petrokimya, Tarım ve Savunma Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, artık halka arz süreçlerinde belirlenen şartlar altında önemli avantajlara sahip olacaklar. Bu avantajlar, SPK tarafından onaylanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş finansal raporlarda yer alacak şekilde tasarlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU, IPARD III DÖNEM – 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI!
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 21 Mart 2024 tarihinde IPARD III. Dönem 1. Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2024 YILINDA UYGULAYACAĞI FİZİBİLİTE DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ!
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2024 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere;
● Kamu kurum ve kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen diğer kurum ve kuruluşlar için 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı’nı ve
● Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında birtakım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programını başvuruya açmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMASI İÇİN İPTAL KARARI
21.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli K.2024/31 karar no’lu Anayasa Mahkemesi kararı ile 5510 sayılı kanunun 17’inci maddesinde belirtilen hastalık ve analık hallerinde ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabına dair hüküm, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal edilmiştir. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
MEVZUAT VE RİSK YÖNETİMİ ⚖️
KVKK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu dahil bazı kanunlarda önemli değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Değişiklikler kapsamında, özel nitelikli verilerin işlenme şartları yeniden düzenlendi. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için en çok kullanılan “açık rıza” uygulaması yerini yeterlilik kararı, uygun güvence, arızi haller uygulamasına bıraktı. İdari para cezalarına ilişkin görevli mahkeme, idare mahkemeleri olarak belirlendi.
Yeni kanun değişiklikleri 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
BİRLEŞİK KRALLIK İLE TÜRKİYE, MODERNİZE EDİLMİŞ BİR TİCARET ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
14 Mart 2024 itibari ile Birleşik Krallık ve Türkiye, yükseltilmiş bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için ticaret müzakerelerini resmen başlattı. Yapılacak müzakerelerle Türkiye’nin, Doğu ile Batı arasında stratejik bir geçit olması ve Birleşik Krallık’taki işletmelerin yararlanabileceği geniş büyüme ve yenilik fırsatları sunması hedeflenmiştir. 
Hizmet sektörü ve dijitalleşmeye odaklanan geliştirilmiş  Serbest Ticaret Anlaşması’nın, finansal ve ilgili profesyonel hizmetler için yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının önünü açması, aynı zamanda daha güçlü ikili ilişkiler ve her iki ülkeye de fayda sağlayan bir ticaret ortamının temelini atması planlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2023 YIL SONU İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ VE 2024 BEKLENTİLERİ 
Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve buna bağlı olarak küresel pazarlardaki daralmanın ardından Türkiye; küresel ihracattan aldığı payı bir önceki yıla oranla %1.02’den %1.06’ya yükseltmiştir. 2023 yılında Türkiye ihracatı, 255,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapılan başlıca ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri bulunmakla beraber Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kayda değer bir artış söz konusudur. Ürün grubu bazında ise 2023 yılında en fazla ihracat otomotiv sektöründe gerçekleşmiş olup en yüksek ihracat artışı sebze-meyve ürünlerinde yaşanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER NİSAN AYI TAKVİMİ
Nisan ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>