HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Iii Dönemi̇ 1. Başvuru Çağri İlanini Yayinladi!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI!
25 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Mart 2024 Geli̇şmeler
MART 2024 GELİŞMELER
5 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Iii Dönemi̇ 1. Başvuru Çağri İlanini Yayinladi!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD III DÖNEMİ 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINI YAYINLADI!
25 Mart 2024
Sistem Global Danışmanlık Mart 2024 Geli̇şmeler
MART 2024 GELİŞMELER
5 Nisan 2024

HALKA ARZDA YENİ DÖNEM: AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİ, PETROKİMYA, TARIM VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL KRİTERLERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR!

Sistem Global Danışmanlık Halka Arzda Yeni̇ Dönem: Ar-Ge Ve Di̇ji̇tal Dönüşüm, Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇, Petroki̇mya, Tarim Ve Savunma Sanayi̇ Sektörleri̇ne Yöneli̇k Fi̇nansal Kri̇terlerde Önemli̇ Firsatlar!

Ülkemiz ekonomisinin ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı son kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

SPK’nın 128.22 sayılı ve 28/03/2024 tarihli kararı, halka arz süreçlerinde önemli yenilikler getirmektedir. Bu karar, finansal büyüklüklerin sektörel bazdaki etkilerini dikkate alarak, özellikle belirlenen sektörler için finansal kriterlerde önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji, Petrokimya, Tarım ve Savunma Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, artık halka arz süreçlerinde belirlenen şartlar altında önemli avantajlara sahip olacaklar. Bu avantajlar, SPK tarafından onaylanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş finansal raporlarda yer alacak şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, halka arz için başvuran şirketlerin;

• Yenilenebilir enerji, petrokimya, savunma sanayi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmaları ve hasılatlarının en az %75’ini bu alanlardaki satışlardan elde etmiş olmaları gerekmektedir.

• Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, ileri teknoloji tabanlı ürünler üreten şirketler için de özel koşullar belirlenmiştir. Bu koşullar arasında, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösterme, aktif bir Ar-Ge merkezine sahip olma, son beş yıl içerisinde verilmiş ve geçerliliği devam eden bir patent sahibi olma ve son beş yıl içerisinde kamu destekli Ar-Ge projelerine katılım gibi kriterler yer almaktadır.

Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini bu faaliyetlerden elde eden ortaklıklar için II-16.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

-
Tablo-1

Ayrıca, bu düzenlemelerin şeffaflığını sağlamak amacıyla, finansal tabloların faaliyetlere göre kırılımına yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Kaynak ve detaylar için: https://spk.gov.tr/data/6605d7f88f95db05bc423365/2024-17.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…