OCAK 2024 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadin Ve Mesleki̇ Belge Sahi̇bi̇ Olanlarin İsti̇hdamina Yöneli̇k Teşvi̇kten Yararlanma Süresi̇ Uzatildi!
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Beyanname Düzenleme Programinda (Bdp) Bazi Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir!
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP) BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR!
2 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadin Ve Mesleki̇ Belge Sahi̇bi̇ Olanlarin İsti̇hdamina Yöneli̇k Teşvi̇kten Yararlanma Süresi̇ Uzatildi!
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Beyanname Düzenleme Programinda (Bdp) Bazi Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir!
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP) BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR!
2 Şubat 2024

OCAK 2024 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Ocak 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin VUK Genel Tebliği 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE
2024 YILI PRATİK BİLGİLER
30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri ile 2024 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ile çeşitli had ve tutarlar belirlenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Eski Ödeme Kaydedici Cihazları bulunan mükelleflere, Resmi Gazete’de yürürlüğe giren tebliğ ile Yeni Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma ve banka vb. kuruluşlar ile üye anlaşması yapma zorunluluğu getirilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI! 
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
 
2023 yılında sürekli başvuruya açık olarak başvuru almış olan Sipariş Ar-Ge çağrıları, 2024 yılı itibariyle süreli başvuru alan çağrılar şeklinde yürütülecektir. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı için 3 farklı çağrı dönemi tanımlanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 2023-2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
81 ilde kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik yatırımları ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarını teşvik etmek için hibe başvuruları alınacaktır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler, bütçe imkanları dahilinde program kapsamına alınacak ve hibe desteği olarak proje tutarlarının %50’si karşılanacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
2024 YILI VERGİ DİLİMLERİ İLE YEMEK VE YOL YARDIMI İSTİSNA TUTARLARI BELLİ OLDU
324 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer olarak yayımlanırken 2024 yılında uygulanacak vergi dilimleri ile yemek bedeli ve yol yardımı istisna tutarları ile engellilik indirimi tutarları belli oldu.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
2024 yılı Ocak ayına ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge 05.01.2024 tarihinde yayımlanırken 01.01.2024 tarihi itibariyle işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavan tutarı belli olmuştur.
 
Genelgenin ikinci maddesi uyarınca 01.01.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL‘dir.
 
Genelgeye istinaden 01.01.2024 tarihinden itibaren Kıdem Tazminatı tavan tutarı;
Brüt: 35.058,58 TL
Net: 34.792,49 TL’dir.
 
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!
6111 sayılı kanun numaralı Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, Mecliste kabul edilen 7495 Sayılı Kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ
Şubat ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>