GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ni̇n Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇n, Konakladiği Otel Çalişani Tarafindan Üçüncü Ki̇şi̇lerle Paylaşilmasi
İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2024 Geli̇şmeler
OCAK 2024 GELİŞMELER
2 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ni̇n Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇n, Konakladiği Otel Çalişani Tarafindan Üçüncü Ki̇şi̇lerle Paylaşilmasi
İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2024 Geli̇şmeler
OCAK 2024 GELİŞMELER
2 Şubat 2024

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadin Ve Mesleki̇ Belge Sahi̇bi̇ Olanlarin İsti̇hdamina Yöneli̇k Teşvi̇kten Yararlanma Süresi̇ Uzatildi!

6111 sayılı kanun numaralı Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, Mecliste kabul edilen 7495 Sayılı Kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. 

7495 sayılı kanun ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinin 12’inci fıkrası değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış olup Cumhurbaşkanına ilgili maddenin uygulama süresini 31.12.2026 tarihine kadar uzatmaya yetki verilmiştir. 

Buna göre; 01.03.2011 – 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan kanunda belirtilen şartları sağlayanların sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı (%5 + %15,5) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

6111 Teşvikinden Yararlanma Şartları 

  • Özel sektör işyeri olması, 
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süresi içinde 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle verilmesi, 
  • Tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi, 
  • İşyerinin süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası borcunun bulunmaması, 
  • Süresi geçmiş borçlarını yapılandıranların taksitlerini zamanında ve düzenli ödemesi, 
  • Sigortalının, işe alındığı aydan önceki son altı aylık dönemde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 
  • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması, 
  • Sigortalının 18 yaşından büyük olması (18 yaşından küçüklerin teşviki 18 yaşında başlar) 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…