2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN  VERİLME SÜRESİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İş Hukukunda Mücbir Sebep
İş Hukukunda Mücbir Sebep
24 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle İş Akdi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği Ve İşveren Tarafindan Tek Yanli Ücretsi̇z İzi̇n Geti̇ri̇li̇yor!
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE İŞ AKDİNİN FESHİ YASAĞI VE İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI ÜCRETSİZ İZİN GETİRİLİYOR!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Hukukunda Mücbir Sebep
İş Hukukunda Mücbir Sebep
24 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle İş Akdi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği Ve İşveren Tarafindan Tek Yanli Ücretsi̇z İzi̇n Geti̇ri̇li̇yor!
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE İŞ AKDİNİN FESHİ YASAĞI VE İŞVEREN TARAFINDAN TEK YANLI ÜCRETSİZ İZİN GETİRİLİYOR!
27 Nisan 2020

2020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN  VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık 2020 Yili Mart Ayina İli̇şki̇n Aylik Pri̇m Ve Hi̇zmet Belgesi̇ni̇n  Veri̇lme Süresi̇ Uzatildi

Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/4/2020 Cuma (23/4/2020 tarihinin resmi tatil olması) günü sona ermekteydi.

Ancak 23/04/2020 ila 26/04/2020 tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, tüm Türkiye’ de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27/4/2020 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…