COVID-19 Ve Sonrasında Şirket Yönetimi - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Argera Yeni̇ Modülü İle Hi̇zmeti̇ni̇zde!
ARGERA YENİ MODÜLÜ İLE HİZMETİNİZDE!
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık 7226 Sayili Kanun Kapsaminda 30.04.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Durdurulan Yargilama Süreleri̇ Cumhurbaşkani Karariyla 15.06.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULAN YARGILAMA SÜRELERİ CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Argera Yeni̇ Modülü İle Hi̇zmeti̇ni̇zde!
ARGERA YENİ MODÜLÜ İLE HİZMETİNİZDE!
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık 7226 Sayili Kanun Kapsaminda 30.04.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Durdurulan Yargilama Süreleri̇ Cumhurbaşkani Karariyla 15.06.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
7226 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULAN YARGILAMA SÜRELERİ CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI
5 Mayıs 2020

COVID-19 ve Sonrasında Şirket Yönetimi

Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Ve Sonrasında Şirket Yönetimi

Sistem Global Danışmanlık ve Impulso Advisors, Covid-19’un KOBİ’lere etkilerini gözler önüne seren bir anket düzenledi. Anket sonucuna göre KOBİ’ler hizmet sunmaya devam etmek istiyor ve istihdamı da korumakta kararlı.

Sistem Global Danışmanlık, strateji ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Impulso Advisors firmasıyla birlikte KOBİ’lerin Covid-19 sonrası durumunu konu alan bir anket düzenledi. “COVID-19 Döneminde Şirket Yönetimi Araştırması’nın sonuçları, KOBİ’lerin güç şartlarda hayatta kalmak için mücadele ettiğini ortaya koydu.

75 firma ve kişi ile online ortamda yapılan anket, üretim ve hizmet sektörü ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. COVID-19 sonrası her 4 firmadan birinin faaliyetlerinin durma noktasına geldiğinin ortaya çıktığı ankette, katılımcı firmaların yarısının bu durumdan kısmen etkilendiği anlaşıldı.

Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, güç yaşam koşullarına rağmen işletmelerin ayakta kalmak için direnç gösterdiğini belirterek, “Salgının etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirlerin bir pansuman olduğunu düşünüyorum. Finansal esaslı rahatlama tedbirlerinin kalıcı olması için yapısal tedbirlere ağırlık verilmesi gerekir. Özellikle KOBİ’lerin birbirleriyle çok sıkı ve farklı boyutlarda ticarete özendirilmesi gerekir” dedi.

Impulso Advisors Kurucu Ortağı Osman Aytaman ise raporun öne çıkan sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Firmalar, tedarik süreçlerinde aksaklıklar yaşıyor ve alınan kısmi tedbirlerden etkileniyor. Aynı zamanda kira, kredi gibi yükümlüklerini yerine getirmeye ve istihdamı korumaya çalışırken; tahsilat ile ilgili yaşanan sorunlar, firmaların finansal güçlerini olumsuz yönde etkiliyor. Firmalar, bu durum karşısında müşteri stratejilerini güncelleyerek, alacak, bölge ve sektör risklerine göre sınıflandırarak yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini belirtiyor. COVID-19 etkisinde dönüşen iş dünyasında yerlerini sağlama almak için firmaların, yakın gelecekte stratejilerini tekrar gözden geçirmeleri, faaliyet modellerini ve finansal yapılarını yeniden yapılandırmaları gerekiyor.”

Raporda, katılımcı firmaların %28’i içinde bulundukları durumu finansal açıdan sadece 3 ay, %19’u ise 6 ay daha sürdürebileceklerini belirtmiştir. Firmaların yatırım planları sorulduğunda, %64’ünün bu dönemde yatırımlarını ertelediği veya durdurduğu, %22’sinin yatırımlarına devam ettiği, %8’inin ise yatırımlarını hızlandırma kararı aldığı görülmektedir.

Raporda, faaliyetlerini sürdüren firmaların çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için dezenfektan ve maske kullanımını sıklaştırdığı, uygun pozisyonlar için evden çalışma uygulamasına geçtiği belirtilmektedir. Çalışan motivasyonunun olumsuz etkilendiği bu dönemde firmalar, çalışanlarıyla daha düzenli görüşmeler yapmakta, çocuk bakımı için esnek saat uygulamaları, erzak yardımı gibi geleneksel desteklerin yanı sıra, sosyal medya paylaşımları, psikolojik danışmanlık desteği ve ücretsiz uygulamalara erişim gibi çözümlerle de pozitif etki yaratmaya çalışmaktadır.

Rapora göre; gelecekte, firmaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamakta alternatif/mobil çalışma iş modelleri ve iş güvenliğinin daha fazla öne çıkacağını öngörülüyor. Uzaktan çalışma ve sağlık tedbirleri gibi yeni yaklaşımların iş dünyasının yeni normali haline geleceği ve çalışma koşullarının kapsamlı şekilde değişeceği de kayıt altına alınıyor.

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız.

Bilgiyi tecrübe ile güce dönüştürüyoruz…