COVID-19'DAN ETKİLENEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA İDARE'YE BAŞVURU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sosyal Güvenli̇k Kurumu Başkanliği'Nin Pri̇m Ödeme Süreleri̇ni̇n Ertelenmesi̇ Hakkinda Duyurusu
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19'A Karşi Bağişiklik Sağlayan Bi̇lgi̇ler
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN BİLGİLER
30 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Sosyal Güvenli̇k Kurumu Başkanliği'Nin Pri̇m Ödeme Süreleri̇ni̇n Ertelenmesi̇ Hakkinda Duyurusu
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19'A Karşi Bağişiklik Sağlayan Bi̇lgi̇ler
COVID-19’A KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN BİLGİLER
30 Nisan 2020

COVID-19’DAN ETKİLENEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA İDARE’YE BAŞVURU

Sistem Global Danışmanlık Covid-19'Dan Etki̇lenen Kamu İhale Sözleşmeleri̇ Hakkinda İdare'Ye Başvuru

(COVID-19) Koronavirüsü sebebiyle birçok yasal düzenleme yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi‘nde bu başvuruların, İdareler tarafından 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleneceği ve karar alınmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesinin alınacağı belirtilmiştir.

  • ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
  •  yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve
  • yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat edilecek olup;

bu şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımının verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.
 
Hak kaybı yaşamamak ve zarara uğramamak adına avukatlarımızın değerlendirmeleriyle sözleşme şartları uyarınca süre uzatımı ya da fesih talebinde bulunabileceğinizi unutmayın.
 

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…