SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sistem Akademi Eğitimleri De Edanışman Ile Artık Online!
Sistem Akademi Eğitimleri de eDanışman ile Artık ONLINE!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19'Dan Etki̇lenen Kamu İhale Sözleşmeleri̇ Hakkinda İdare'Ye Başvuru
COVID-19’DAN ETKİLENEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA İDARE’YE BAŞVURU
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Akademi Eğitimleri De Edanışman Ile Artık Online!
Sistem Akademi Eğitimleri de eDanışman ile Artık ONLINE!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19'Dan Etki̇lenen Kamu İhale Sözleşmeleri̇ Hakkinda İdare'Ye Başvuru
COVID-19’DAN ETKİLENEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA İDARE’YE BAŞVURU
27 Nisan 2020

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU

Sistem Global Danışmanlık Sosyal Güvenli̇k Kurumu Başkanliği'Nin Pri̇m Ödeme Süreleri̇ni̇n Ertelenmesi̇ Hakkinda Duyurusu
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU

 Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Devletimiz tarafından alınan önlemler kapsamında; 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

 ✓ Alışveriş merkezleri dahil perakende,
✓ Sağlık hizmetleri,
✓ Mobilya imalatı,
✓ Demir çelik ve metal sanayii,
✓ Madencilik ve taş ocakçılığı,
✓ Bina inşaat hizmetleri,
✓ Endüstriyel mutfak imalatı,
✓ Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
✓ Araç kiralama,
✓ Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
✓ Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
✓ Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
✓ Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
✓ Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
 ✓ Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
✓ Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
✓ Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,
 
işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 

• Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.
 
• Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

• 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.
 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…