FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI
9 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Uzaktan Çalişma Yönetmeli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
11 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
PATENTE DAYALI VERGİ İSTİSNASI
9 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Uzaktan Çalişma Yönetmeli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
11 Mart 2021

FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.05.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

09.03.2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.03.2021 tarih 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.03.2021 tarihinden iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Karar uyarınca 17.05.2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesini Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir. 

Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…