İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 2 Ay Daha Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!
ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ 2 Ay Daha Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!
ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!
27 Ekim 2020

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!

04.09.2020 tarihli 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.09.2020 tarihli 2930 sayılı Cumhurbaşkanı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti.

27.10.2020 tarihli 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26.10.2020 tarihli 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca, Cumhurbaşkanı’na İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile verilen yetkiyle, işverenin iş sözleşmesini feshedemeyeceği, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartma yetkisi ve işçinin ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği dönemin, 17.11.2020 tarihinden iki ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir

Karar uyarınca 17 Ocak 2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir. 

Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu değişikliğin sonucu olarak nakdi ücret desteği de yine 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzamıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…