ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!
TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ!
4 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!
TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ!
4 Kasım 2020

ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!

Sistem Global Danışmanlık Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!

Küreselleşme ile birlikte uluslararası mal alım satımı, hizmet ifası, sermaye aktarımlarının neden olduğu vergisel sorunları çözme amacıyla; OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Genel Rapor( Master file) belgelendirme yükümlülükleri 1 Eylül 2020 tarihli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ” de detaylı olarak açıklanmıştır. 

Detaylı açıklamalara daha önce yayınladığımız bültenimizden ulaşabilirsiniz. 
https://www.sistemglobal.com.tr/uncategorized/transfer-fiyatlandirmasi-yoluyla-ortulu-kazanc-dagitimi-hakkinda-genel-tebligde-degisiklik-yapildi/

Söz konusu Tebliğ ile Ülke Bazlı Rapor formatı ve bildirim formatı paylaşılarak ülke bazlı rapor kapsamına giren mükelleflerin bilgisine sunulmuştur. 

Kararda belirtilen bildirim süresi Haziran ayıdır. Bu yıla özel Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. 2019 hesap dönemine ilişkin Ülke Bazlı raporun İdareye sunulma süresi; Ocak 2019 da başlayan hesap dönemi olan Nihai Ana İşletmeler için 31.12.2020 tarihine kadar, diğer aylarda başlayan hesap dönemleri için ise hesap dönemi bittikten sonraki 12. Ay sonuna kadardır.  
Eğer İşletmeniz; farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil olduğu bir gruba veya bir işletmenin başka bir ülkede işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan gruba dahil ise Nihai Ana İşletme veya Vekil İşletme kapsamında Ülke Bazlı Rapor bildiriminde bulunması ve Ülke Bazlı Rapor vermesi gerekebilir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…