İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
30 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
2 Temmuz 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
30 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 28/06/2020 Tari̇hli̇ 2681 Sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina İli̇şki̇n Cumhurbaşkani Karari
28/06/2020 TARİHLİ 2681 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI
2 Temmuz 2020

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!

Bilindiği üzere Covid-19 Salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici madde 10 eklenmişti. İlgili hüküm uyarınca,

  • İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmeti sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020) itibaren üç ay süreyle, 17.07.2020 tarihine kadar, İş Kanunu 25′ inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmişti.
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, 17.07.2020 tarihine kadar, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabileceği ve bu madde kapsamında ücretsiz izne çıkarılan işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedemeyeceği düzenlenmişti. İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile Cumhurbaşkanı’na üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya ilişkin yetki verilmişti.
  • Aynı kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile de  ücretsiz izne çıkartılan işçilere günlük 39,24-TL nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmişti.

30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29.06.2020 tarihli 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Cumhurbaşkanı’na İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile verilen yetkiyle, işverenin iş sözleşmesini feshedemeyeceği, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartma yetkisi ve işçinin ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği dönemin, 17 Ağustos 2020 tarihine  kadar  uzatılmasına karar verilmiştir.  Bu değişikliğin sonucu olarak da nakdi ücret desteği de yine 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzamıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…