KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yi̇yecek Ve İçecek Sektöründe Faali̇yet Gösterenlere Ci̇ro Kaybi Desteği̇
YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ
19 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇r İle Tüzel Ki̇şi̇ Taci̇r Adina İmzaya Yetki̇li̇ Olanlarin İmzalarinin Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Deği̇şi̇kli̇kler
GERÇEK KİŞİ TACİR İLE TÜZEL KİŞİ TACİR ADINA İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN İMZALARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
22 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yi̇yecek Ve İçecek Sektöründe Faali̇yet Gösterenlere Ci̇ro Kaybi Desteği̇
YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ
19 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇r İle Tüzel Ki̇şi̇ Taci̇r Adina İmzaya Yetki̇li̇ Olanlarin İmzalarinin Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Deği̇şi̇kli̇kler
GERÇEK KİŞİ TACİR İLE TÜZEL KİŞİ TACİR ADINA İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN İMZALARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
22 Şubat 2021

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!

18.02.2021 tarih 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 19.02.2021 tarih 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi ile Geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin;

  • 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,
  • İşbu Karar’ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 31.01.2021 tarihinden itibaren,
  • İşbu Karar’ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…