YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 509)’Nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 526)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)
16 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!
19 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 509)’Nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 526)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)
16 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!
19 Şubat 2021

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ

Sistem Global Danışmanlık Yi̇yecek Ve İçecek Sektöründe Faali̇yet Gösterenlere Ci̇ro Kaybi Desteği̇

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar açıklanmıştır.

Özetle: 2020 yılında önceki yıla göre ciro kaybına uğrayan ve tebliğde yer alan şartları sağlayan firmalara 2.000 TL ile 40.000 TL arasında destek ödemeleri yapılacaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir

  • 2019 takvim yılında ya da öncesinde işe başlamış olan,
  • 27.01.2021 tarihi itibari ile faal mükellefiyeti bulunan,
  • 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası veya altında olan,
  • 2020 yılına ait cirosu 2019 yılına göre %50 veya daha fazla azalan,

yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden ciro kaybı desteğinden bir kez faydalanabilir.

Destekten Yararlanma Koşulları

  • Destek tutarı tek seferde 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere 2020 yılındaki cirosunun 2019 yılına göre azalan tutarının %3 oranında yapılacaktır.
  • Ciro tespitinde 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen Katma Değer Vergisi beyannamelerinde yer alan tutarlar dikkate alınır. İlgili yıllara ilişkin 27.01.2021 tarihinden sonra verilen düzeltme beyannameleri dikkate alınmaz
  • Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteği ile birlikte hak eden işletmelerin, ilgili karar ile hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

Başvuru ve Destek Ödemesi
Başvurular www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

Bu tebliğ 17.02.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…