KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLER HAKKINDA - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Müşteri̇ye Başkasinin Veri̇si̇ni̇ Göndermeni̇n Cezasi Var! Kvkk Yeni̇ Karar
MÜŞTERİYE BAŞKASININ VERİSİNİ GÖNDERMENİN CEZASI VAR! KVKK YENİ KARAR
18 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Belgeleri̇n Ba-Bs Formlarinda Bi̇ldi̇ri̇lmemesi̇
ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ
27 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Müşteri̇ye Başkasinin Veri̇si̇ni̇ Göndermeni̇n Cezasi Var! Kvkk Yeni̇ Karar
MÜŞTERİYE BAŞKASININ VERİSİNİ GÖNDERMENİN CEZASI VAR! KVKK YENİ KARAR
18 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Belgeleri̇n Ba-Bs Formlarinda Bi̇ldi̇ri̇lmemesi̇
ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ
27 Ocak 2021

KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLER HAKKINDA

Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salgini İle Mücadele Kapsaminda Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalandirilan Mükellefler Hakkinda

25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de Koronavirüs  salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklamalar yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken;

  • Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar ve Prim HizmetBeyannameleri dâhil)
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri
  • Form Ba-Bs bildirimleri
  • Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma
  • Aynı sürede Gelir İdaresiBaşkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik DefterBeratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme  süreleri,

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması karar verilmiştir.

Uygulamaya yönelik Tebliğde belirtilen örnekte görülebileceği gibi, mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona eren ve 5/3/2021 tarihinde faaliyetlerine tekrar başlayan bir mükellefin, beyan ve ödeme  süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır;

– 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.

– Söz konusu tarihe kadar verilen KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olmaktadır.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…