ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salgini İle Mücadele Kapsaminda Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalandirilan Mükellefler Hakkinda
KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLER HAKKINDA
27 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kullanicilarinin Di̇kkati̇ne
KOSGEB KULLANICILARININ DİKKATİNE
28 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salgini İle Mücadele Kapsaminda Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalandirilan Mükellefler Hakkinda
KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLER HAKKINDA
27 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kullanicilarinin Di̇kkati̇ne
KOSGEB KULLANICILARININ DİKKATİNE
28 Ocak 2021

ELEKTRONİK BELGELERİN BA-BS FORMLARINDA BİLDİRİLMEMESİ

Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Belgeleri̇n Ba-Bs Formlarinda Bi̇ldi̇ri̇lmemesi̇

Bilindiği üzere, 396 sıra numaralı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği form Ba ve Form Bs  uygulamasına ilişkin usul ve esasları  belirlenmişti.
 
25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de, 396 sıra numaralı tebliğde değişiklik  yapılmasına dair 523 Sayılı Vergi Usul  Tebliği  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 523 Sayılı Vergi Usul Tebliği kapsamında, elektronik olarak düzenlenen belgeler 2021 Temmuz ayından itibaren Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir.
 
Çıkarılan bu tebliğ ile   elektronik ortamda düzenlenen belgelerin mükelleflerce veya muhasebe meslek mensuplarınca bildirilmesinin önüne geçilerek mükelleflerin ve muhasebe meslek mensuplarının iş yükünün önemli şekilde azaltılması ve elektronik belge uygulamalarına geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
 
Sonuç olarak  , 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin, sadece kağıt belgelerin bildirilmesine sağlanmış olacaktır.
 
Örnek-1: B firması tarafından 2021 Kasım döneminde A firmasına aşağıdaki 3 belge düzenlenmiştir (Tutarlar KDV hariç):
 
4.500 TL e-Arşiv fatura
 
500 TL kağıt fatura
 
500 TL kağıt fatura
 
Faturaların KDV hariç toplam tutarı (4500 + 500 + 500) 5500 TL’ dir. Tebliğ uygulamasına göre A ve B firmaları sadece toplamı 1.000 TL olarak 2 adet kağıt belgeyi sırasıyla BA ve BS formlarına bildireceklerdir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…