MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süreleri̇ Uzatildi
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Akademi Eğitimleri De Edanışman Ile Artık Online!
Sistem Akademi Eğitimleri de eDanışman ile Artık ONLINE!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süreleri̇ Uzatildi
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Akademi Eğitimleri De Edanışman Ile Artık Online!
Sistem Akademi Eğitimleri de eDanışman ile Artık ONLINE!
27 Nisan 2020

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ

Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇ Uygulamasi Ertelendi̇
04 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi en son 1/3/2020 olarak belirlenmişti. Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre, genel uygulamaya ilk defa Temmuz 2020 dönemine ilişkin olarak 26 Ağustos 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır.

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde başlanan pilot uygulamada ise bir erteleme söz konusu değildir.
 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…