KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Uçtan Uca Kisa Çalişmada Her Şey İçi̇n Online Olarak Yaninizdayiz!
UÇTAN UCA KISA ÇALIŞMADA HER ŞEY İÇİN ONLINE OLARAK YANINIZDAYIZ!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇ Uygulamasi Ertelendi̇
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Uçtan Uca Kisa Çalişmada Her Şey İçi̇n Online Olarak Yaninizdayiz!
UÇTAN UCA KISA ÇALIŞMADA HER ŞEY İÇİN ONLINE OLARAK YANINIZDAYIZ!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇ Uygulamasi Ertelendi̇
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ
27 Nisan 2020

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi̇si̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süreleri̇ Uzatildi
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…