MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 2 AY ERTELENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Uluslararasi Eureka Sağlikli Yaşlanma Çok Ortakli Çağrisi Ön Duyurusu
ULUSLARARASI EUREKA SAĞLIKLI YAŞLANMA ÇOK ORTAKLI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU
2 Şubat 2020
Sistem Global Danışmanlık Yurt Dişindaki̇ Paralarin Otomati̇k Bi̇ldi̇ri̇mi̇ Başladi
YURT DIŞINDAKİ PARALARIN OTOMATİK BİLDİRİMİ BAŞLADI
17 Şubat 2020
Sistem Global Danışmanlık Uluslararasi Eureka Sağlikli Yaşlanma Çok Ortakli Çağrisi Ön Duyurusu
ULUSLARARASI EUREKA SAĞLIKLI YAŞLANMA ÇOK ORTAKLI ÇAĞRISI ÖN DUYURUSU
2 Şubat 2020
Sistem Global Danışmanlık Yurt Dişindaki̇ Paralarin Otomati̇k Bi̇ldi̇ri̇mi̇ Başladi
YURT DIŞINDAKİ PARALARIN OTOMATİK BİLDİRİMİ BAŞLADI
17 Şubat 2020

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 2 AY ERTELENDİ

Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannamesi̇ Uygulamasi 2 Ay Ertelendi̇

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı uzun süredir ortak bir çalışma içerisindeydiler.

Gelir Vergisi Kanununa göre Vergi Dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuştur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiş olan muhtasar beyanname ve prim hizmet bildirim bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden e-beyanname olarak verilmesi gerektiği daha önceden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştu.

Konuyla ilgili ilk düzenleme 2017 yılında yapılmış ve bazı illerde pilot olarak uygulanmaya başlandıktan sonra Türkiye genelinde de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacağı tebliğ ile duyurulmuştu. Ancak bu defada 9 Şubat Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” ile pilot illerin (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya) dışındaki diğer illerde uygulama 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, genel uygulamaya ilk defa Mart 2020 dönemine ilişkin olarak 27 Nisan 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…