TORBA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI VE ÖDEME USULÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs'Ün İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Bakimindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇
KORONAVİRÜS’ÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs'Ün İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Bakimindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇
KORONAVİRÜS’ÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
27 Nisan 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Torba Kanun İle Şi̇rketleri̇n Kâr Payi Dağitimi 30/09/2020 Tari̇hi̇ne Kadar Sinirlandi!
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN İLE ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR SINIRLANDI!
27 Nisan 2020

TORBA KANUN İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI VE ÖDEME USULÜNE İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun İle Kisa Çalişma Ödeneği̇ Başvurulari Ve Ödeme Usulüne İli̇şki̇n Çok Önemli̇ Yeni̇ Düzenlemeler Geti̇ri̇ldi̇
7244 sayılı ” Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ‘ 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda kısa çalışma ödeneğine başvuruların sonuçlandırılması ve işverenlere yapılacak ödenmelere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Sonuçlanması İçin Belirlenen 60 Günlük Süreye, Uygunluk Tespiti İçin Geçen Süre Dâhil Edilmeyecektir;

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 23 maddesi ile, Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği için yapılacak başvuruların, işyerinin zorlayıcı sebepten ne ölçüde etkilendiği İş müfettişleri tarafından yapılan ”uygunluk  tespiti ” doğrultusunda değerlendirilerek, Türkiye İş Kurumu tarafından 60 gün içinde sonuçlandırılacağı öngörülmüştü.  7244 sayılı Kanun ile anılan maddeye yapılan ekleme ile, iş müfettişlerince yapılacak işbu “uygunluk tespitleri”nin, 60 günlük içinde sonuçlandırılması zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, kısa çalışma ödeneği başvuruları her ne kadar 60 günlük süre içinde sonuçlandırılacak ise de,  uygunluk tespitleri bu süreden sonra hazırlanarak, işverenlere gönderilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği, Uygunluk Tespitlerinin Sonuçlanması Beklenmeksizin İşverenlerin Beyanı Doğrultusunda Ödenecektir;  

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 25. Madde doğrultusunda;

İşverenlerce, Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yapılan zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları, Türkiye İş Kurumu tarafından, işyerinin Covid-19’dan ne ölçüde etkilendiğine ilişkin iş müfettişleri tarafından yapılacak uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi yapılacaktır.

İşverenin, işyerindeki koşullara veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak personellere ilişkin, hatalı bilgi vermesi ve hatalı belge teslim etmesi halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından işverene yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.  

Sonuç Olarak;

Buna göre, Covid-19’un çalışma hayatına etkilerinden dolayı kısa çalışma ödeneği başvurularında yaşanan yoğunluk sebebiyle, başvuru koşullarının iş müfettişlerince değerlendirilmesi sürecinin zaman alabileceği ve 60 günlük sürede sonuçlanmayacağı öngörülerek, ödemelerin yapılması bakımından işveren beyanının esas alınacağı, ancak işverence gerçeğe aykırı ve hatalı beyanda bulunulduğu takdirde ise ödemelerin faizi ile beraber iade yükümlülüğü doğacağında yapılacak başvuruların işyerindeki mevcut koşullar ile uyumlu ve titizlikle yapılması önemlidir. Yapılan veya yapılacak olan başvurularda bu bilgilerin dikkate alınması ve gerçek durumun tüm açıklığı ile belgelendirilmesi sonradan yaşanabilecek olumsuz durumları önlemesi açısından oldukça önemlidir.

 Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…