GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI İNDİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve İnovasyon Odakli Büyüme Yolculuğunuzda Pusulaniz ''Si̇ba'' Olsun!
AR-GE VE İNOVASYON ODAKLI BÜYÜME YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ ”SİBA” OLSUN!
3 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve İnovasyon Odakli Büyüme Yolculuğunuzda Pusulaniz ''Si̇ba'' Olsun!
AR-GE VE İNOVASYON ODAKLI BÜYÜME YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ ”SİBA” OLSUN!
3 Ocak 2020

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANLARI İNDİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Geci̇kme Zammi Ve Teci̇l Fai̇zi̇ Oranlari İndi̇ri̇ldi̇

30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’ de Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen karar ve tebliğlerle “Gecikme Zammı” oranı aylık %1,6‘ya, “Tecil Faizi” oranı ise yıllık %15‘e indirilmiştir.

Devlete, belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza ve takiplerine ait masraf, vergi cezası, para cezası gibi asli kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı %2’den %1,6’ya çekilmiştir. 30.12.2019 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanununun,
− 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı
− 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı
− 371’inci maddesine göre uygulanan “pişmanlık zammı oranı
da aylık %1,6’ye indirilmiş oldu.

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda % 19,2 olmuştur.

Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından halen yıllık %19 olarak uygulanan tecil faizi oranı %15‘e indirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu tebliğin yayımı tarihine kadarki süre için geçerli olan oranda, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren de yıllık %15 tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için geçerli oranlarda, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren de yıllık %15 tecil faizi uygulanacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…