DAHİLDE İŞLEME REJİMİ BELGELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR 19 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN SADECE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlari 2022-2 Dönemi̇ Çağrilarinin Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARI 2022-2 DÖNEMİ ÇAĞRILARININ SÜRESİ UZATILDI!
7 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2022 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2022 GELİŞMELER
9 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501 Ve 1507 Programlari 2022-2 Dönemi̇ Çağrilarinin Süresi̇ Uzatildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARI 2022-2 DÖNEMİ ÇAĞRILARININ SÜRESİ UZATILDI!
7 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2022 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2022 GELİŞMELER
9 Eylül 2022

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ BELGELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR 19 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN SADECE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK

Sistem Global Danışmanlık Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Belgeleri̇ne Yöneli̇k Başvurular 19 Eylül 2022 Tari̇hi̇nden İti̇baren Sadece Destek Yöneti̇m Si̇stemi̇ Üzeri̇nden Alinacak

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre DYS’ye (Destek Yönetim Sistemi) geçişle birlikte mevcut DİR (Dahilde İşleme Rejimi) Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı yetkileri iptal edilecek, DYS üzerindeki yetkilendirmeler esas alınacaktır. Bu noktada şirketlerin mağduriyet yaşamaması için İhracatçı Birliklerine başvurarak DYS kayıt işlemlerini tamamlaması, kayıtlı olanların ise mevcut kullanıcılarının yetki sürelerini kontrol etmesi önem arz etmektedir. DYS üzerinden yapılan başvuruların sistemde yararlanıcılara ait iş akışları üzerinden takip edilmesi esas olup, takip sorumluluğu yararlanıcıya ait olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…