AĞUSTOS 2022 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Belgeleri̇ne Yöneli̇k Başvurular 19 Eylül 2022 Tari̇hi̇nden İti̇baren Sadece Destek Yöneti̇m Si̇stemi̇ Üzeri̇nden Alinacak
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ BELGELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR 19 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN SADECE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK
7 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇li̇kçi̇ Kobi̇'Ler İçi̇n Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Proje Firsati!
YENİLİKÇİ KOBİ’LER İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ PROJE FIRSATI!
12 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Belgeleri̇ne Yöneli̇k Başvurular 19 Eylül 2022 Tari̇hi̇nden İti̇baren Sadece Destek Yöneti̇m Si̇stemi̇ Üzeri̇nden Alinacak
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ BELGELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR 19 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN SADECE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK
7 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇li̇kçi̇ Kobi̇'Ler İçi̇n Avrupa Bi̇rli̇ği̇ Proje Firsati!
YENİLİKÇİ KOBİ’LER İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ PROJE FIRSATI!
12 Eylül 2022

AĞUSTOS 2022 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2022 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR 
18 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız   

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2022 tarihli, 31934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe dair yönetmelik ile birlikte, 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen yeni uygulamalar 5746 Sayılı Kanun Yönetmeliğine işlenmiştir. Bununla birlikte yine bazı ifadelerde değişikliklere gidilmiştir.  Ancak, 7263 sayılı kanun ile getirilen yeni uygulamalara ilişkin uygulama detayları henüz belirlenmemiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
RİSK MEVZUAT YÖNETİMİ 📚
E-TİCARET SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
Resmi Gazete’nin 23 Ağustos 2022 tarihli sayısında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmıştır.

İlgili değişiklikler genel olarak yakın zamanda değiştirilen Elektronik Ticaret Kanunu’na uyum sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılık, platform gibi kavramların güncellemesi yapılmıştır. Aracı hizmet sağlayıcıların, hizmet sağlayıcılarla birlikte sorumlu olduğu haller güncellenmiştir. Çoğu hükümde aracı hizmet sağlayıcıların birlikte sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu sebeple aracı hizmet sağlayıcıların yeni düzenlemeye göre risklerini gözden geçirmeleri gerekecektir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
MEVCUT TEYDEB PROJELERİNDEKİ MAALİYET ARTIŞLARI DESTEK KAPSAMINDA DİKKATE ALINACAKTIR! 
TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen programlar dahilinde desteklenen projelerin maliyet artışları, TÜBİTAK bütçe imkanları dahilinde destek kapsamında değerlendirilecektir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI!
Resmi Gazete’de 18.08.2022 tarihinde yayınlanan kararla İmalat Sanayindeki sınai ve ticari firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri güncellendi.

Yeni kararla 2006 yılından itibaren peyderpey yayınlanan ve aktif kullanılan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gibi toplamda 11 Tebliğ yürürlükten kaldırılarak; ilgili tebliğler kapsamındaki desteklerin çoğu 5973 sayılı karar altında yayınlanmıştır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TÜBİTAK TEYDEB BİGG UYGULAYICI KURULUŞ ÇAĞRI METNİNDE DEĞİŞİKLİK!
1512 Girişimcilik Destek Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı’nın proje bazlı ön kayıt ve başvuru süreleri uzatılarak çağrıya daha fazla sayıda kuruluşun katılması amacıyla çağrı metni revize edilmiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

2022-2 BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI’NIN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlaması amacıyla ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında açılan 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı için belirlenen son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 saat 17:00 olarak güncellenmiştir.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

TÜBİTAK YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı’nın değerlendirme süreçleri tamamlandı. Çağrı, yapay zeka teknolojisini müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlere dönüştürmeyi ve Türk Yapay Zeka Ekosistemini daha etkin kılmayı amaçlamaktadır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

30 MİLYON TL’YE VARAN E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
Resmi Gazete’de 25.08.2022 tarihinde yayımlanan karar; şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması ve yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenerek şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktır.
 👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER EYLÜL AYI TAKVİMİ 
Eylül ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız! 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız