İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULDU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇n Rapor Gönderi̇m Tari̇hleri̇ Üç Ay Ertelendi̇
TÜBİTAK PROJELERİNİN RAPOR GÖNDERİM TARİHLERİ ÜÇ AY ERTELENDİ
21 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ni̇n Durdurulmasi Kapsaminda Maaş Haci̇zleri̇ni̇n Durumu
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇n Rapor Gönderi̇m Tari̇hleri̇ Üç Ay Ertelendi̇
TÜBİTAK PROJELERİNİN RAPOR GÖNDERİM TARİHLERİ ÜÇ AY ERTELENDİ
21 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ni̇n Durdurulmasi Kapsaminda Maaş Haci̇zleri̇ni̇n Durumu
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU
23 Mart 2020

İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULDU

Sistem Global Danışmanlık İcra Ve Taki̇p İşlemleri̇ Geçi̇ci̇ Süre İle Durduruldu
 
İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar

"İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, karar verilmiştir. Bu doğrultuda 22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 30 Nisan 2020 Tarihine kadar duracak işlemler aşağıda yer almaktadır.

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Mart 2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz...