İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve Taki̇p İşlemleri̇ Geçi̇ci̇ Süre İle Durduruldu
İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULDU
22 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Talepleri̇ Elektroni̇k Ortamda Tüm Bi̇lgi̇ Ve Belgeler Başvuruya Eklenerek Yapilacaktir
KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR
23 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık İcra Ve Taki̇p İşlemleri̇ Geçi̇ci̇ Süre İle Durduruldu
İCRA VE TAKİP İŞLEMLERİ GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULDU
22 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Talepleri̇ Elektroni̇k Ortamda Tüm Bi̇lgi̇ Ve Belgeler Başvuruya Eklenerek Yapilacaktir
KISA ÇALIŞMA TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TÜM BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLENEREK YAPILACAKTIR
23 Mart 2020

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KAPSAMINDA MAAŞ HACİZLERİNİN DURUMU

Sistem Global Danışmanlık İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ni̇n Durdurulmasi Kapsaminda Maaş Haci̇zleri̇ni̇n Durumu

İcra İflas Kanunu’nun “Fevkalade Hallerde Tatil” başlıklı 330. Maddesinde; “salgın hastalık, umumi bir musibet, veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir” hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde hükmüne istinaden 22/03/2020 tarihli 31076 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ” COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önleme amacıyla alına tedbirler kapsamında;

  • bu kararın yürürlüğe girdiği tarih olan 22/03/2020 tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar,
  • nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,
  • yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve
  • ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine” karar verilmiştir.

Bu kapsamda; takipler tamamen durduğu için, maaş kesintisinin devamı, borçluyu koruyan, düzenlemenin amacına aykırı olacağından 30/04/2020 tarihine kadar çalışanların maaşından kesinti yapılmamasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…