TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Sanayi̇de Ni̇teli̇kli̇ Eleman Desteği̇ Üst Li̇mi̇ti̇ni̇ Artirdi!
KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Eyt Destek Paketi̇ İçi̇n Başvurular Başladi!
EYT DESTEK PAKETİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!
30 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Sanayi̇de Ni̇teli̇kli̇ Eleman Desteği̇ Üst Li̇mi̇ti̇ni̇ Artirdi!
KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Eyt Destek Paketi̇ İçi̇n Başvurular Başladi!
EYT DESTEK PAKETİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!
30 Mart 2023

TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ

Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye – Bi̇rleşi̇k Krallik Arasindaki̇ İki̇li̇ Anlaşmalar Ve Diş Ti̇carete Etki̇leri̇

Birleşik Krallık 2022 yılında 3,3 trilyon dolar olarak gerçekleşen GSYİH’sı ile dünyanın 6. büyük ekonomisi konumundadır. Aynı zamanda, 2022 yılında 47.318 dolarlık kişi başına düşen cari fiyatlarla milli gelir ile dünyada 22. sırada yer almaktadır. Birleşik Krallık, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ülkelerden biri olmakla beraber Almanya ve ABD’den sonra 3. büyük pazarıdır. Bu anlamda Birleşik Krallık ve Türkiye ilişkileri önem taşımaktadır.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında halihazırda Serbest Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunmaktadır.

İkili anlaşmalar açısından bakıldığında Birleşik Krallık, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler” arasında yer almaktadır. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması ve Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşmasını feshetmesi neticesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği, Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkilerinde de geçerliliğini yitirmiştir. Ancak taraflar arasında 29 Aralık 2020 tarihinde bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır.

1 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya konulan Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Gümrük Birliği ile getirilen kazanımları yeniden korumuş, sanayi ürünlerinde yapılan ticarette gümrük vergilerini sıfırlamıştır. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde ise Avrupa Birliği’nde geçerli olan tavizler ölçeklendirilerek yeniden yansıtılmıştır. Anlaşma ile ayrıca çikolata, şekerleme, bisküvi, üzüm suları, gıda müstahzarları ile taze sebze ve meyvelerin de yer aldığı yaklaşık 90 adet tarım ve işlenmiş tarım ürününde, Birleşik Krallık’ın değişen vergi yapısı uyarınca, Avrupa Birliği ile mevcut düzenlemenin ötesine geçecek şekilde vergi muafiyeti elde edilmiştir. Hizmet, yatırım, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde yeni ticari ilişkiler geliştirilmesi konusunda Avrupa Birliği mutabakat sağlanmıştır.

Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmalarının aksine Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı mal ticaretini kapsamakta ve hizmet ticaretine ilişkin kurallar içermemektedir. Bu bağlamda, taraflar arası ticaret Dünya Ticaret Örgütü kuralları üzerinden devam edecektir. Avrupa Birliği  ve Birleşik Krallık arasında kurulan yeni ilişki sonrasında, ülkemiz ve BK arasında hizmet ticaretini de içerecek şekilde daha derin ve kapsamlı bir STA akdedilmesi hedeflenmektedir.[1]

Söz konusu STA’nın dış ticarete etkisine bakıldığında öncelikli olarak vergi konuları ortaya çıkmaktadır.

  • Bu çerçevede, AB ile mevcut tarife kontenjanları %17 oranında ölçeklendirilerek Birleşik Krallık ile karşılıklı olarak tavize tabi tutulmuş, vergi indirimleri ve muafiyetleri bakımından Avrupa Birliği ile mevcut koşulların devamı Birleşik Krallık ile ikili düzeyde temin edilmiştir. Böylece Türk ihracatçılarının en önemli ihraç pazarlarından biri olan Birleşik Krallık’ta mevcut pazara giriş koşullarının korunması ve Birleşik Krallık’ın diğer STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlanmıştır.
  • STA uyarınca Birleşik Krallık’tan ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir. Avrupa Birliği üzerinden ithal edilecek Birleşik Krallık menşeli eşyalar için ise ilave gümrük vergisi alınacaktır.
  • İhracatçılar tarafından kendiliğinden ilgili fatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak menşe beyanı, taraflar arasındaki ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak kullanılacak ve bir makamın onayını gerektirmeyecektir.[2]
  • Türk ihracatçılar için EORI numarası alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. STA uyarınca, menşe beyanının Birleşik Krallık’ta yerleşik bir ihracatçı tarafından yapıldığı hallerde bu alana EORI[3] numarası girilmelidir.
  • Avrupa Birliği tarafından 2 Şubat 2019 tarihinden bu yana çelik ürünleri ithalatında bir korunma önlemi uygulanmaktadır. Ülkemiz Avrupa Birliği tarafından uygulanan bu önlemde 26 kategoride yer alan çelik ürünlerinin 17’sinde önleme tabidir. Bahse konu önlemin Birleşik Krallık tarafından da Birleşik Krallık menşeili olan kategoriler çerçevesinde uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştır. Bu kapsamda, önlem BK tarafından 16 kategoride devam ettirilecek olup, ülkemiz 9 kategoride önleme tabi olacaktır. (Konu detayları için: https://www.gov.uk/government/publications/trade-remedies-notice-safeguard-measures-on-certain-steel-products-application-of-tariff-rate-quotas/trade-remedies-notice-2021-no-2-safeguard-measure-tariff-rate-quota-on-steel-goods-web-version)

Tüm bu vergi konularına ithafen yapılan yeni STA ile geniş bir düzenlemeye gidilmiş ve vergi avantajları Türkiye lehine sonuçlanmıştır. Bu bağlamda Türk ihracatçılar Birleşik Krallık pazarına girmekte sorun yaşamamakla beraber sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar için verginin %0’a indirgenmesi durumu ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır.

SektörGTİPPotansiyel ÜrünÜlkenin Dünyadan İthalatı (milyon dolar) 2022 Ülkenin Türkiye’den İthalatı (milyon dolar) 2022Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları  (%) 2022Gümrük Vergisi Oranları (% ortalama)
İlaç Sanayi3004Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)20166,6921,212ABD 15,5 Almanya 14,2 Belçika 9,9 Hollanda 8,9 İtalya 8,7  ABD 0 Almanya 0 Belçika 0 Hollanda 0 İtalya 0  
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi8708Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar11505,09369,45Almanya 30 Fransa 10 İtalya 6,6 Çin 6,1 Polonya 6 Türkiye 3Almanya 0 Fransa 0 İtalya 0 Çin 3,7 Polonya 0 (Türkiye 0)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi8704Esya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar9491,192379,10Türkiye 30 Almanya 20,1 Fransa 11,3 Hollanda 9,1 G. Afrika 7,8  Türkiye 0 Almanya 0 Fransa 0 Hollanda 0 G. Afrika 0  
Mobilya9403Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları6352,38105,62Çin 40,5 İtalya 11 Almanya 8 Vietnam 6,1 Polonya 5 (Türkiye 1,5)Çin 0,8 İtalya 0 Almanya 0 Vietnam 0 Polonya 0 (Türkiye 0)
Hazır Giyim6110Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)3233,418355,52Çin 21,7 Bangladeş 14,3 Türkiye 9,7 İtalya 9,6 Pakistan 6,7  Çin 12 Bangladeş 0 Türkiye 0 İtalya 0 Pakistan 0  
Bisküvi1905Tatlı Bisküvi ve Gofretler3599,5932,23Belçika 14,1 İrlanda 13,8 Fransa 13,4 Almanya 12,3 İtalya 9,6 (Türkiye 1)Belçika 0 İrlanda 0 Fransa 0 Almanya 0 İtalya 0 (Türkiye 3,9)
Şekerli ve Çikolatalı Mamuller1806Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları2654,865,73Almanya 21 Belçika 15,3 Polonya 13,6 İrlanda 10,2 Fransa 8,5 (Türkiye 0,2)Almanya 0 Belçika 0 Polonya 0 İrlanda 0 Fransa 0 (Türkiye 0,1)
Alkollü ve Alkolsüz İçecekler2202Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)1903,1213,55Hollanda 17,7 Avusturya 15 Almanya 12,8 Fransa 8,8 İrlanda 7,5 (Türkiye 1)Hollanda 0 Avusturya 0 Almanya 0 Fransa 0 İrlanda 0 (Türkiye 1,4)
Su Ürünleri0302Balıklar (taze veya soğutulmuş)941,3257,470Norveç 43,2 Faroe Adaları 15,6 Türkiye 5,1 (3. Sırada)  Norveç 2,9 İsveç 0 Faroe Adaları 1,9 İzlanda 2,8 Türkiye 0,1  
Şekerli ve Çikolatalı Mamuller1704Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)794,9463,58Almanya 17,3 Belçika 15,9 Hollanda 9,6 İspanya 9 Çek Cumhuriyeti 8,1 (Türkiye 7,4)Almanya 0 Belçika 0 Hollanda 0 İspanya 0 Çek Cumhuriyeti 0 (Türkiye 2,3)
Kaynak: trademap.org

Tüm bu gelişmelerin ardından sektörel olarak incelemek gerekirse elektrikli makineler ve kablolar, oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, otomotiv ana ve yan sanayi, giyim ve ev tesktili gibi spesifik sektörler Türkiye – Birleşik Krallık ticaretinde potansiyel olarak değerlendirilmekte olup yaklaşık olarak %20-30 bandında ihracat artışı göstermiştir. Tarım sektöründe Su ürünleri, meyveler ve şekerli ve çikolatalı mamuller ise ihracat pazar payını %15-%90 bandında arttırarak potansiyel ürün grupları olmaya devam etmektedir.


[1] T.C Ticaret Bakanlığı, Birleşik Krallık İkili Anlaşmalar (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/birlesik-krallik/ikili-anlasmalar) , (https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/brexit-ve-birlesik-krallik-sta)

[2] (https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/brexit-ve-birlesik-krallik-sta)

[3] Ekonomik Operatörler Kayıt ve Kimlik numarası, AB’ye veya AB’den mal ithalatı veya ihracatı yapan işletmeler için bir Avrupa Birliği kayıt ve kimlik numarasıdır. AB’de yerleşik herhangi bir işletme veya bireyin, AB’de gümrük faaliyetlerine başlamadan önce ulusal gümrük makamlarından bir EORI numarası alması gerekir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…