KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tcmb 5 Mi̇lyon Kredi̇ Baki̇yesi̇ Olan Fi̇rmalara Yeni̇ Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geti̇rdi̇!
TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye – Bi̇rleşi̇k Krallik Arasindaki̇ İki̇li̇ Anlaşmalar Ve Diş Ti̇carete Etki̇leri̇
TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ
29 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Tcmb 5 Mi̇lyon Kredi̇ Baki̇yesi̇ Olan Fi̇rmalara Yeni̇ Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geti̇rdi̇!
TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye – Bi̇rleşi̇k Krallik Arasindaki̇ İki̇li̇ Anlaşmalar Ve Diş Ti̇carete Etki̇leri̇
TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İKİLİ ANLAŞMALAR VE DIŞ TİCARETE ETKİLERİ
29 Mart 2023

KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!

Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Sanayi̇de Ni̇teli̇kli̇ Eleman Desteği̇ Üst Li̇mi̇ti̇ni̇ Artirdi!

KOSGEB ‘‘Nitelikli Eleman Desteği’’ ile verdiği desteğin ismini ‘‘Sanayide Nitelikli Eleman Desteği’’ olarak yeniledi ve desteği 50.000 TL’den 100.000 TL’ye artırdı. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti ise 150.000 TL oldu.

Kapsamı güncellenen Sanayide Nitelikli Eleman Destek Programı detayları aşağıdaki gibidir;

ESKİYENİ
Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.Bu destek ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.
İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir.Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.
Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.İşletmenin İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu (Tablo 3)’de Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.
Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25, ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5, iki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75, lisans mezunları için 2, yüksek lisans mezunları için 2,25, doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanır.
Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.
İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

Ayrıca KOSGEB 06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çalışanlarının barınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği Programını açmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…