TÜRKİYE - SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMALAR VE İHRACATA ETKİSİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Afeti̇ Sebebi̇yle Vergi̇, Resi̇m, Harç İsti̇sna Belgeleri̇/Belgesi̇z İhracat Kredi̇leri̇ne Ek Süre Veri̇ldi̇!
DEPREM AFETİ SEBEBİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ/BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE VERİLDİ!
28 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2023 Geli̇şmeler
ŞUBAT 2023 GELİŞMELER
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Afeti̇ Sebebi̇yle Vergi̇, Resi̇m, Harç İsti̇sna Belgeleri̇/Belgesi̇z İhracat Kredi̇leri̇ne Ek Süre Veri̇ldi̇!
DEPREM AFETİ SEBEBİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİ/BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE EK SÜRE VERİLDİ!
28 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Şubat 2023 Geli̇şmeler
ŞUBAT 2023 GELİŞMELER
3 Mart 2023

TÜRKİYE – SİNGAPUR ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMALAR VE İHRACATA ETKİSİ

Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye - Si̇ngapur Arasindaki̇ Ti̇cari̇ Anlaşmalar Ve İhracata Etki̇si̇

Günümüz şartlarında ekonomik entegrasyon, ülkelerin kendini dışında tutamayacağı bir şekilde artarak devam etmektedir. Küreselleşme ile birlikte dünya ticaretini iyileştirmek amacıyla ülkeler arasında çeşitli ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalardan en yaygını, bölgesel entegrasyonlar içerisinde tanımlanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’dır. STA’lar iki ya da daha fazla ülke arasındaki ticareti kısıtlayan tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak taraf ülkeler arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan ve taraf ülkelerin diğer üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde mevcut ulusal düzenlemelerini sürdürmesine izin veren anlaşmalardır.

Singapur ve Türkiye arasında 1999’dan bu yana Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 2008’den bu yana ise Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma bulunmaktadır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile beraber; Singapur Türkiye’ye yaptığı ihracatın %95’inden fazlasında tarifeleri kaldırmaktadır. Böylece söz konusu taraf ülkeler:

  • Pazar erişimini korur ve hizmet tedarikçileri için daha öngörülebilir bir çalışma ortamı sağlar.
  • Singapurlu yatırımcılar ve Türkiye’deki yatırımlar için koruma sağlanır.

Söz konusu iki madde gerek hizmet ihracatı açısından gerek yatırım artışı açısından ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmaktadır.

1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma “Yeni Nesil Anlaşmalar” olarak tanımlanmakta olup sadece mal ticaretini değil hizmetler, yatırım, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları ve standardizasyonu gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Anlaşmalar sonucunda yaratılan eşit rekabet koşulları sayesinde Türkiye’nin Singapur’da pazar kaybı engellenmiş ve mevcut pazar payının çeşitlenerek genişletilmesi imkanı sağlanmıştır. Böylece ticaret ve ihracat anlamında genel bir artış ivmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin “yeni nesil STA” kapsamında değerlendirilen Singapur STA’sı pek çok açıdan stratejik önem ve nitelik taşımaktadır. Güney Asya bölgesinde kurgulanması hedeflenen diğer kapsamlı STA’lara örnek teşkil etmesi amaçlanan STA ile Türkiye ihracatının sektörel bazda çeşitlendirilmesiyle Asya pazarındaki rekabet gücünün artırılarak Singapur’dan Türkiye’ye gelecek yabancı yatırımların teşvik edilmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği ve yatırım imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir.

Türkiye’den bağımsız olarak Asya bölgesindeki faaliyetlerini büyütmek isteyen şirketler de Singapur’u tercih etmektedir. Ayrıca bazı Asya Pasifik ülkeleri Singapur’u şirketlerinin uluslararasılaşması için bir merkez üssü olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla vergi kolaylıkları, hükümet desteği, sanayi teşvikleri gibi pek çok sebep firmaları Singapur’a yatırım yapmaya yöneltmektedir. Singapur ve Türkiye ilişkileri iyileştikçe transit ticaretle beraber diğer Asya pazarlarına girmek de kolaylaşmaktadır. Bu sebeple STA, ihracat noktasında önem taşımaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…