2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 01.01.2023 Tari̇hi̇nden Önce Alinan Yatirim Teşvi̇k Belgeleri̇nde İlave Gümrük Vergi̇si̇ Uygulanmayacaktir!
01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAKTIR!
11 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
12 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 01.01.2023 Tari̇hi̇nden Önce Alinan Yatirim Teşvi̇k Belgeleri̇nde İlave Gümrük Vergi̇si̇ Uygulanmayacaktir!
01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAKTIR!
11 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
12 Ocak 2023

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ

Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇ Ve Bordro Parametreleri̇

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı günlük brüt 333,60 TL, aylık (30 günlük) brüt 10.008  TL olarak açıklanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da asgari ücret tutarı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır.

2022 yılının ilk yarısında asgari ücretin işverene maliyeti; 5 puanlık indirim uygulandıktan sonra 5.879,70 TL olurken ikinci yarısında işverene maliyeti 7.603,43 olmuştu. 2023 yılının ilk altı aylık diliminde asgari ücretin işverene maliyeti; 5 puanlık indirim uygulandıktan sonra 11.759,40 TL olacaktır.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

BRÜT ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK)333,60 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK)10.008 TL
SGK İŞÇİ PRİMİ (%14)1.401,12 TL
SGK İŞSİZLİK PRİMİ (%1)100,08 TL
KESİNTİLER TOPLAMI (%15)1.501,20 TL
NET ASGARİ ÜCRET8.506,80 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET10.008 TL
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%20,5)2.051,64 TL
SGK İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI (%2)200,16 TL
İŞVERENE MALİYETİ12.259,80 TL
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLE)11.759,40 TL

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

70.000 TL’ye kadar%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası%20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası%27
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası%35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası%40

2023 Yılı Engellilik İndirimleri

1.Derece Engellilik İndirimi4.400 TL
2.Derece Engellilik İndirimi2.600 TL
3.Derece Engellilik İndirimi1.100 TL

2023 Yılı Yemek ve Yol Yardımı Gelir Vergisi İstisnası

Yemek Yardımı110 TL
Yol Yardımı56 TL

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL olarak tespit edilmiştir. (323 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

2023 Yılı Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Tutarları

 Alt SınırÜst Sınır
Günlük333,60 TL2.502 TL
Aylık10.008 TL75.060 TL

SGK – İstisna Olacak Kazanç Miktarları

Yemek Parası (Oran Genelgeyle Değişebilir)78,90 TL*
Çocuk Yardımı (Aylık)200,16 TL
Aile Yardımı (Aylık)1.000,80 TL

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*),

Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık),

Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

*Günlük yemek parası istisna tutarı yayımlanacak yeni genelgeyle değişebilir.

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı tavanı 01.01.2023 itibariyle 17.904,62 TL olarak açıklanmıştır. Ancak bu rakam, memurlar için açıklanan %30 oran uygulandığında artacaktır. Yeni rakam yayınlandığında yeni bültenimizde veya internet sitemizde görebilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…