FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇ Ve Bordro Parametreleri̇
2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
11 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ 400 Tl Oldu!
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU!
13 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇ Ve Bordro Parametreleri̇
2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
11 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık İşverene Asgari̇ Ücret Desteği̇ 400 Tl Oldu!
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU!
13 Ocak 2023

FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!

Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler için FOSTER PROJESİ FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI açıldı.

Program kapsamında, en az 697 işletmeye 2.788 yeni istihdam sağlanması ve toplamda 35 milyon Euro destek ödemesi yapılması hedeflenmektedir. 

Son Başvuru tarihi KOSGEB KOBİ BİLGİ SİSTEMİ üzerinden 27.01.2023 23:59’dur.

Kimler Başvuru Yapabilir ?

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 • C – İmalat
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • Bilgi hizmet faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Başvuru Kriterleri Nelerdir ?

·         İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.

·         İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.

·         İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.

·         26.12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.

·         İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.

·         İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.

·         İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.

·         Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler belirtilen il ve ilçelerde faaliyet göstermelidir.

Program Bilgi Künyesi

Destek Süresi16 ay
Desteklenecek GiderlerPersonel Gideri Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim  
Destek OranıPersonel giderleri için %70 Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50  
Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme OranıYeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
Destek Üst LimitiEn az 1’i yeni istihdam olması şartıyla 2 istihdam sağlayana 500.000 TL En az 2’si yeni istihdam olması şartıyla 4 istihdam sağlayana 1.000.000 TL *Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim destek üst limiti, toplam destek üst limitinin yarısını aşamaz.
İzleme dönemi4 ay
Bütçe35 milyon Euro

Teklif Çağrısı Konuları:

·         Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı

·         Pazar payının artırılması

·         Ürün geliştirme ve çeşitlendirme

·         Ürünün katma değerinin artırılması

·         Dijitalleşme

·         Enerji verimliliğinin artırılması

·         Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)

·         İşletmeler arası iş birliği

Detaylı bilgi için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…