Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Eylül'De %50 Olarak Uygulanacak
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA EYLÜL’DE %50 OLARAK UYGULANACAK
1 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
3 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Eylül'De %50 Olarak Uygulanacak
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA EYLÜL’DE %50 OLARAK UYGULANACAK
1 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
3 Eylül 2021

Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu

Sistem Global Danışmanlık Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu

2021 yılı Ocak – Haziran dönemlerine ait asgari ücret destekleri (6661) Ağustos ayı itibariyle İşveren Sistemi’ne yansıtılmış ve altı dönemlik destek 2021 Temmuz dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onayının ardından oluşan prim borcundan mahsup edilmiştir.
 

Desteğin mahsup edilmesi sonrası kalan tutarlar işverenler tarafından ödenmesine rağmen bazı işverenlerin sistemde prim borcu gözükmektedir. Bunun nedeni ise asgari ücret desteği tutarlarının sisteme hatalı yansıtılmasıdır.

Bilindiği üzere, asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında (dahil) APHB / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen en düşük uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. Düşmesi halinde söz konusu destek uygulanmayacaktır. Bazı işyerleri için bu şartın sağlanmadığı ay veya aylarda destek sisteme yansıtılmış olup durum fark edilince bu tutarlar güncellenmiştir.

Kurum tarafından yapılan hatalı işlem neticesinde hem söz konusu dönem veya dönemlerde asgari ücret desteği (6661) tutarları, hem de bu hatadan kaynaklı olarak bakiye borcu bulunduğu için ilgili dönem veya dönemlerde kullanılamaz hale gelen 5 puanlık indirim (5510) için ayrıca gecikme zammı da tahakkuk etmiştir.

31.08.2021 tarihinde borcunu ödemesine rağmen sistemde borcu olduğunu gören işverenler yapılan bu hata nedeniyle Kurumdan bir bilgilendirme beklemektedir. Kurumun söz konusu dönem veya dönemler için hatalı hesaplanan asgari ücret desteği tutarlarının işverenlerce ödenmesi adına belirli bir süre tanıyacağı düşünülmektedir. Bu süre içinde ödemenin yapılması halinde gecikme zammı ve gecikme faizinin talep edilmeyeceği ayrıca ilgili dönem veya dönemlerde yararlanılamayan 5510 sayılı kanun kapsamındaki 5 puanlık hazine indiriminin de geçerli olacağı beklentileri mevcuttur.

Acil olarak ‘Borcu Yoktur’ belgesine ihtiyaç duyan işverenlerin oluşan prim borcunu ödemesi, diğer işverenlerin Kurum tarafından bilgilendirme yapılmasını beklemesi tavsiye edilmektedir.

Ödeme yapan işverenlerin, yapılacak bilgilendirme sonrasında söz konusu dönem veya dönemler için yararlanamadığı 5 puanlık indirim ile gecikme zammı ve gecikme faizi tutarlarının bir sonraki dönemdeki prim borcundan mahsup edileceği düşünülmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…