BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Ve İkti̇sadi̇ Kiymetleri̇n Yeni̇den Değerlemesi̇ni̇ Düzenleyen Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
16 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Ağustos'Ta %50 Olarak Uygulanacak
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA AĞUSTOS’TA %50 OLARAK UYGULANACAK
28 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Ve İkti̇sadi̇ Kiymetleri̇n Yeni̇den Değerlemesi̇ni̇ Düzenleyen Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi̇ Gazetede Yayimlandi
TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
16 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Ağustos'Ta %50 Olarak Uygulanacak
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA AĞUSTOS’TA %50 OLARAK UYGULANACAK
28 Temmuz 2021

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU

Sistem Global Danışmanlık Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmanın önemli şartlarından olan; işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül döneminden) itibaren değişecektir.

19.07.2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile beş puanlık indirimden yararlanabilmek için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartı ilgili tarihten itibaren iş yeri (dosya) bazlı olmayacak, işverenden Türkiye genelinde borçsuzluk aranacaktır.

Genelge ile, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin sadece borç sorgusunun Türkiye geneli yapılacağı hususu ilave edilmiş olup, beş puanlık indirime ilişkin diğer tüm şartlar daha önceden yayınlanan 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerde açıklandığı şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Örnek 1- (X) işvereninin Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi’nde işlem gören iş yeri için yasal süresi geçmiş sigorta primi borcunun bulunması halinde, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi’nde işlem gören ve söz konusu prim borcu ve gecikme zammı bulunmayan iş yeri için de beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. Ceyhan SGM’de işlem gören iş yerinin söz konusu prim ve gecikme zammı borcunun ödenmesi halinde Bağcılar SGM’de işlem gören iş yeri için de yeniden indirimden yararlanma durumu söz konusu olacaktır.

1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren beş puanlık indirimden yararlanma şartları şu şekilde olacaktır:

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini zamanında vermek
  • Kayıt dışı sigortalı istihdam etmemek
  • İşverenin Türkiye genelinde tüm dosyalarında Kuruma, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
  • İhale konusu işler kapsamında olmamak

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…