DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ ERTELENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Doğal Afet Halleri̇nde Yapilan Bağiş Ve Yardimlarin Vergi̇sel Durumu
DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlarin Destek Programi Başvuru Tari̇hleri̇ Uzatildi
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Doğal Afet Halleri̇nde Yapilan Bağiş Ve Yardimlarin Vergi̇sel Durumu
DOĞAL AFET HALLERİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL DURUMU
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlarin Destek Programi Başvuru Tari̇hleri̇ Uzatildi
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI
10 Şubat 2023

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE SGK PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ ERTELENDİ

Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ndeki̇ 10 İlde Sgk Pri̇m Borçlarinin Ödenme Süreleri̇ Ertelendi̇

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 09.02.2023 tarihli duyurusunda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde SGK prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelendiği belirtildi.

SGK’nın duyurusuna göre meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar, 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmıştır.

Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için;

  • 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
  • 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.
  • Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/08/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
  • Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31/08/2023 olarak dikkate alınacaktır.
  • Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/08/2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31/08/2023 olarak belirlenmiştir.
  • Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/08/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

Özetle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işyerlerinde 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin kuruluşundan globalleşmesine kadar her adımda sizinle birlikte yürüyoruz…