ENERJİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yurt Dişi Hizlandirici Destek Programi Çağrisi Açildi!
KOSGEB YURT DIŞI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!
23 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ E-Ti̇caret Yasasi Ve Beklenti̇ler
YENİ E-TİCARET YASASI ve BEKLENTİLER
27 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yurt Dişi Hizlandirici Destek Programi Çağrisi Açildi!
KOSGEB YURT DIŞI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!
23 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ E-Ti̇caret Yasasi Ve Beklenti̇ler
YENİ E-TİCARET YASASI ve BEKLENTİLER
27 Aralık 2022

ENERJİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Enerji̇ Yardimina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi!

09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesinde belirtilen, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerini kapsayan enerji yardımı ödemelerinin çalışanların sigorta priminden istisna tutulmasının usul ve esasları SGK’nın 2022/26 sayılı genelgesinde açıklanmıştır.

7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;

  • İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme yapılması,
  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması,
  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılması,
  • Mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

1-İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme yapılması

İşverenler tarafından sigortalılara yapılan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için yapılan ödemelerin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olması gerekmektedir. Dolayısıyla bunların dışındaki ödemeler için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 1: İşveren tarafından çalıştırdığı sigortalısı için su faturasına karşılık gelmek üzere ödeme yapılması halinde, söz konusu ödeme enerji yardımı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden prime esas kazançtan istisna tutulmayacaktır.

Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma hizmetleri sunan üçüncü kişilere ödeme yapılmış olması prime esas kazançtan istisna olma durumunu değiştirmeyecek olup enerji yardımı sigortalıya nakden ödenmemiş olsa bile söz konusu ödeme prime esas kazançtan istisna olacaktır.

Örnek 2: Genelgedeki diğer hususların sağlanması şartıyla, işveren tarafından çalıştırdığı sigortalısı için doğalgaz kartına 500 TL yükleme yapılması veya 350 TL tutarındaki elektrik faturasını ödemesi durumunda bu ödemeler prime esas kazançtan istisna tutulacaktır.

2- Enerji Yardımının 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar yapılması

İşverenler tarafından sigortalılara yapılan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için yapılan ödemelerin ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılan yardımlar için istisna uygulanmayacaktır.

3- Enerji Yardımı ödemelerinin sigortalının prime esas kazancına ilave olarak yapılması

Enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için, yapılan ödemelerin sigortalıların mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak yapılmış olması gerekmektedir.

7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla enerji yardımı yapılan işyerinde çalışmaya devam edenler bakımından esas alınacak mevcut prime esas kazanç, sigortalıya enerji yardımı yapılan aydan önce enerji yardımı yapılan işyerinden bildirilen en son aya/döneme ait prime esas kazanç olacaktır.

Örnek: 7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin yürürlük tarihi (9/11/2022) itibarıyla (A) işyerinde çalışması devam eden ve enerji yardımı alan (B) sigortalısının mevcut prime esas kazancının belirlenmesinde (A) işyerinden 2022/Ekim ayında/döneminde yapılan bildirim dikkate alınacaktır.

Bu kişinin 2023 yılı Mart ayında da (A) işyerinden enerji yardımı alması halinde mevcut prime esas kazanç olarak söz konusu işyerinden 2023 yılı Şubat ayında yapılan bildirim dikkate alınacaktır.

9/11/2022 Tarihi Öncesinde Yardımın Yapılması Durumunda

Toplu iş sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi gereği işverenlerce sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak 7420 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce de bu nitelikte bir ödeme yapılması ve bu ödemenin ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması durumunda, 1.000 TL’lik sınırın aşılmaması kaydıyla 9/11/2022 ila 30/6/2023 tarihleri arasında yapılan bu ödemeler için de ilgili Kanunda düzenlenen istisna hükümlerinden yararlanılacaktır.

4-Ödemelerin Aylık 1000 TL’yi Aşmaması

İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Söz konusu ilave ödemelerin 1.000 TL’yi aşması halinde 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında olacağından, bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır.

Örnek: İşveren tarafından sigortalıya 2.000 TL enerji yardımı yapılması halinde;

Prime Tabi Tutulmayacak Kısım = 1.000 TL

Prime Tabi Tutulacak Kısım= 2.000 TL-1.000 TL = 1.000 TL olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…