YENİ E-TİCARET YASASI Ve BEKLENTİLER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Enerji̇ Yardimina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi!
ENERJİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI!
26 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık %2 Yatirim Yükümlülüğü Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ni̇zi̇ Yaptiniz Mi?
%2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİLDİRİMLERİNİZİ YAPTINIZ MI?
28 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Enerji̇ Yardimina İli̇şki̇n Genelge Yayimlandi!
ENERJİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI!
26 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık %2 Yatirim Yükümlülüğü Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ni̇zi̇ Yaptiniz Mi?
%2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİLDİRİMLERİNİZİ YAPTINIZ MI?
28 Aralık 2022

YENİ E-TİCARET YASASI ve BEKLENTİLER

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ E-Ti̇caret Yasasi Ve Beklenti̇ler

E-ticaret, çevrimiçi hizmetler veya internet üzerinden ürünlerin elektronik olarak satın alınması veya satılması faaliyetidir. COVID-19 dönemiyle beraber daha da büyüyen e-ticaret pazarının Türkiye toplam cirosunun 560 milyar TL’yi geçmesi beklenmektedir. E-ticaret pazarının payı son 5 yılda yaklaşık olarak 10 kat büyüme göstermiştir. Sektör uzmanları, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin düzenlemelerin maliyeti artıracağını, küçük işletmelerin yeni pazarlara erişim fırsatının önünü kapatacağını ve sektör istihdamını olumsuz yönde etkileyeceğini öne sürmektedirler.

Yeni çıkacak yasanın uygulamalarını özetlemek gerekirse:

  1. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-ticaret pazar yerlerinde gerçekleşen ticaret hacmi üzerinden bir lisans ücreti alınması gerekmektedir. Ayrıca net hacmi 10 milyar TL’nin; iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, faaliyetine devam edebilmek için 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili bakanlıktan lisans alacak ve lisansını yenileyeceklerdir.
  2. Yeni yasa kapsamında, e-ticaret şirketlerinin pazarlama bütçelerine limit getirilmiştir. Pazarlama bütçelerine gelen limitle medya yatırımlarına ve promosyon, ödül, puan ve benzeri ticaretin artmasına dönük taktiksel faaliyetler ve bütçelerinde kısıtlamalar yaşanacağı düşünülmektedir.
  3. Rekabeti önlemek amacıyla; pazar yerlerinin, platformları üzerinde satış yapan firmalarla, kendi markalı ürünlerini platformlarında satmaları da yasaklanacak. Söz konusu düzenleme her ne kadar markalı üreticilerin ticaretini korumaya dönük gibi görünse de özellikle tekstil sektöründeki üreticilerin önemli bir iş hacmini ortadan kaldırma riskini içinde barındırmaktadır. Aynı zamanda yine haksız rekabeti önlemek amacıyla haksız işlemde bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası; E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil e-ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için ise 500 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.
  4. Tüm bunlara ek olarak lojistik faaliyetlerine dönük de bir kısıtlama getirilmiştir. Buna göre e-ticaret aracı olan hizmet sağlayıcılar; aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerindeki satışları, kendisinin veya ekonomik anlamda birlik içinde bulunduğu kişilerin e-ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları hariç eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamayacaktır.

Sektör uzmanları söz konusu uygulamaları sürdürebilir bulmamakla beraber, maliyetlerin artmasın sebebiyle sektörün daralabileceğini öngörmektedirler. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, yükümlülüklere 1 Ocak 2024’e kadar uyum sağlaması; lisans alma yükümlülüğünün ise 1 Ocak 2025’ten itibaren yerine getirilmesi planlanmaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…