İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİL İLE İSPATLANABİLİR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduat Kapsaminda Kv İsti̇sna Uygulamasi Devam Edi̇yor
KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINDA KV İSTİSNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık E-Ti̇caret Si̇teleri̇nde Yer Alan İlanlara İli̇şki̇n Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geli̇yor!
E-TİCARET SİTELERİNDE YER ALAN İLANLARA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GELİYOR!
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduat Kapsaminda Kv İsti̇sna Uygulamasi Devam Edi̇yor
KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINDA KV İSTİSNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık E-Ti̇caret Si̇teleri̇nde Yer Alan İlanlara İli̇şki̇n Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geli̇yor!
E-TİCARET SİTELERİNDE YER ALAN İLANLARA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GELİYOR!
31 Mayıs 2022

İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİL İLE İSPATLANABİLİR

Sistem Global Danışmanlık İmzali Bordrodaki̇ Fazla Çalişma Süresi̇ni̇ Aşacak Şeki̇lde Fazla Çalişma Yapildiği İddi̇asi Ancak Yazili Bi̇r Deli̇l İle İspatlanabi̇li̇r

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında imzalı bordroya karşı fazla çalışma yapıldığı yönündeki iddianın nasıl kabul göreceği açıklanmıştır.

Yargı konusu olan olayda işçi (davacı), işverenin (davalı) yanında çalıştığını, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek anılan alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı taraf davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, tanık anlatımları ile bilirkişi raporuna itibar edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay, bilirkişi raporunda tanık anlatımlarına göre yapılan ücret hesaplamalarında imzalı ücret bordrolarının dikkate alınmamasını hatalı bulmuştur. Söz konusu Yargıtay kararının gerekçe kısmı şu şekildedir;

“Mahkemece 27.10.2020 tarihli bilirkişi ek raporundaki hesaplamalara itibar edilerek fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık anlatımlarına göre davacının son brüt ücretinin 2.475,84 TL olduğu ve haftada 28 saat fazla çalışma yaptığı belirlenmiş, bu verilere göre hesaplama yapılmış ise de imzalı ücret bordrolarının dikkate alınmaması hatalı olmuştur. İsçinin gerçek ücretinin bordroda belirtilen miktardan daha yüksek olması mümkündür. Ancak bu halde dahi, imzalı bordrodaki fazla çalışma süresini aşacak şekilde fazla çalışma yapıldığı iddiası ancak yazılı bir delil ile ispatlanabilir. Böyle bir yazılı delilin bulunmaması halinde, bordrodaki fazla çalışma suresi ile bağlı kalınarak gerçek ücret üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanmalı, bordrodaki ödeme miktarı mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. Mahkemece bu ilke ve esaslar gözetilmeden karar verilmesi hatalı olup, kanun yararına temyiz isteğinin bu gerekçe ile de kabulü gerekmiştir.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/3115 E., 2022/3812 K.)

31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’yi incelemek için tıklayın…

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…