KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINDA KV İSTİSNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Uygulamalarinda Yeni̇ Düzenlemeler Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık İmzali Bordrodaki̇ Fazla Çalişma Süresi̇ni̇ Aşacak Şeki̇lde Fazla Çalişma Yapildiği İddi̇asi Ancak Yazili Bi̇r Deli̇l İle İspatlanabi̇li̇r
İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİL İLE İSPATLANABİLİR
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Uygulamalarinda Yeni̇ Düzenlemeler Yürürlüğe Gi̇rdi̇!
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!
31 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık İmzali Bordrodaki̇ Fazla Çalişma Süresi̇ni̇ Aşacak Şeki̇lde Fazla Çalişma Yapildiği İddi̇asi Ancak Yazili Bi̇r Deli̇l İle İspatlanabi̇li̇r
İMZALI BORDRODAKİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASI ANCAK YAZILI BİR DELİL İLE İSPATLANABİLİR
31 Mayıs 2022

KUR KORUMALI MEVDUAT KAPSAMINDA KV İSTİSNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Mevduat Kapsaminda Kv İsti̇sna Uygulamasi Devam Edi̇yor

28 Mayıs 2022 Tarihli 31849 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7407 Sayılı BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 12.Maddesi ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar ile birleştirilmiştir.

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.

Detaylı kanun metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…