İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANAN YABANCILAR İÇİN PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bakanliğin Destek Sunduğu Hi̇zmet Sektörleri̇ Yelpazesi̇ Geni̇şledi̇!
BAKANLIĞIN DESTEK SUNDUĞU HİZMET SEKTÖRLERİ YELPAZESİ GENİŞLEDİ!
20 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet Sektörü Turquality Desteği̇ Kapsami Deği̇şti̇
HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ
21 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Bakanliğin Destek Sunduğu Hi̇zmet Sektörleri̇ Yelpazesi̇ Geni̇şledi̇!
BAKANLIĞIN DESTEK SUNDUĞU HİZMET SEKTÖRLERİ YELPAZESİ GENİŞLEDİ!
20 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet Sektörü Turquality Desteği̇ Kapsami Deği̇şti̇
HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ
21 Nisan 2022

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANAN YABANCILAR İÇİN PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR

Sistem Global Danışmanlık İşbaşi Eği̇ti̇m Programindan Yararlanan Yabancilar İçi̇n Program Süresi̇nce Çalişma İzni̇ Alinmasina Gerek Bulunmamaktadir

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince hazırlanan işbaşı eğitim programlarından yararlanan yabancılar için verilen 05.04.2022 tarihli ve E-39351623-556-00011218832 sayılı görüş yazısında; işbaşı eğitim programından yararlanan yabancılar için program süresince çalışma izni alınmasına gerek bulunmadığı, ancak eğitim süresi sonunda istihdam edilecek olan yabancı için ilgili işveren tarafından Bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunulması gerektiği belirtildi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2022 tarihli ve E-39351623-556-00011218832 sayılı görüş yazısı:

İlgi yazınızda (Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün görüş talep yazısı); adına çalışma izni düzenlenen yabancıların çalışmaya başlaması, sigortalılık süreci ve işbaşı eğitim programından yararlanan yabancıların sigorta ve işe başlama tarihlerine ilişkin bilgi talep edilmiştir.

Yabancılara verilecek çalışma izinlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2/2/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Çalışmaya başlama’ başlıklı 25 inci maddesinde;

“(1) Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

(2) Yurtdışından yapılan başvurularda yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

(3) Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü” başlıklı 11’inci maddesinin 3/e fıkrası uyarınca; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden tibaren 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılacağı, yer almaktadır.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince hazırlanan işbaşı eğitim programından yararlanan yabancılar için ise program süresince çalışma izni alınmasına gerek bulunmamakta, ancak eğitim süresi sonunda istihdam edilecek olan yabancı için ilgili işveren tarafından Bakanlığımıza çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…