HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşbaşi Eği̇ti̇m Programindan Yararlanan Yabancilar İçi̇n Program Süresi̇nce Çalişma İzni̇ Alinmasina Gerek Bulunmamaktadir
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANAN YABANCILAR İÇİN PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR
20 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Menkul Satiş Sözleşmeleri̇nde Dövi̇zle Ödeme Yasaği Geti̇ri̇ldi̇
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DÖVİZLE ÖDEME YASAĞI GETİRİLDİ
21 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık İşbaşi Eği̇ti̇m Programindan Yararlanan Yabancilar İçi̇n Program Süresi̇nce Çalişma İzni̇ Alinmasina Gerek Bulunmamaktadir
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN YARARLANAN YABANCILAR İÇİN PROGRAM SÜRESİNCE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR
20 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Menkul Satiş Sözleşmeleri̇nde Dövi̇zle Ödeme Yasaği Geti̇ri̇ldi̇
MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DÖVİZLE ÖDEME YASAĞI GETİRİLDİ
21 Nisan 2022

HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet Sektörü Turquality Desteği̇ Kapsami Deği̇şti̇

21 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararla T.C. Ticaret Bakanlığı kapsamındaki Hizmet İhracatına yönelik çatı destek programları olan Markalaşma Desteği ve TURQUALITY‘de birçok değişiklik yer almaktadır. En önemli değişikliklerden birisi destek üst limitlerinin para biriminin $’dan TL’ye dönüşmesidir. İlgili üst limitlerin her yıl güncelleneceği bildirilmiştir.

Yeni kararda “Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu Karar kapsamında desteklenemez.” maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddenin kaldırılması ile yeni hizmet sektörlerine kapının aralandığı görülmektedir; ilgili konu Uygulama Esaslarının yayınlanması ile netlik kazanacaktır.

Ayrıca ilgili desteklerden yararlanan kuruluşlar her yılın sonunda Bakanlık’a bir rapor sunuyor idi. Yapılan değişiklikle birlikte böyle bir raporun olmadığı ancak Bakanlık’ın Performans Denetimleri yapacağı bildirilmiştir. 

Daha önce desteklenmeyen Acente Komisyon, Uluslararası Kuruluş Üyeliği ve Yerlileştirme Çalışmaları Giderleri de hem Marka Destek hem de TURQUALITY Programı kapsamına alınmıştır. Mevcutta Marka Destek ya da TURQUALITY programı kapsamında olan hizmet sektörleri yararlanıcıları; yeni eklenen desteklerden Karar tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yararlanabilirler.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…