İŞVERENLERİN DİKKATİNE: GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDE KANUNİ FAİZ HESAPLAMALARI AÇIKLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Neden Dubai̇’de İş Yapmalisiniz?
NEDEN DUBAİ’DE İŞ YAPMALISINIZ?
9 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Hak Kaybina Uğramadan Daha Az Kurumlar Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son Gün 31.10.2023! ​
YENİDEN DEĞERLEME İLE HAK KAYBINA UĞRAMADAN DAHA AZ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 31.10.2023! ​
28 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Neden Dubai̇’de İş Yapmalisiniz?
NEDEN DUBAİ’DE İŞ YAPMALISINIZ?
9 Ekim 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Hak Kaybina Uğramadan Daha Az Kurumlar Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son Gün 31.10.2023! ​
YENİDEN DEĞERLEME İLE HAK KAYBINA UĞRAMADAN DAHA AZ KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 31.10.2023! ​
28 Ekim 2023

İŞVERENLERİN DİKKATİNE: GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDE KANUNİ FAİZ HESAPLAMALARI AÇIKLANDI

Sistem Global Danışmanlık İşverenleri̇n Di̇kkati̇ne: Geri̇ye Dönük Sgk Teşvi̇kleri̇nde Kanuni̇ Fai̇z Hesaplamalari Açiklandi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 13.10.2023 tarihli ve “5510 sayılı kanunun ek 17. maddesi kapsamında “Kanuni Faiz Hesaplanması” konulu genel yazısı ile 01.06.2018 ve önceki tarihlerde 5510 sayılı kanun ek 17. madde kapsamında başvuru yapılmış dönemler için yararlanılan geriye dönük teşviklerin faiz hesaplamaları açıklanmıştır.

Genel Yazı kapsamında 2018/Mart dönemi ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında;

  • Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 1.4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi, 1.4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı,
  • Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih, olarak esas alınıp hesaplanması gerekmektedir.

2018/Mart ve öncesi dönemlere ilişkin geriye dönük teşviklerin faizlerinin hesaplanması ve iadesi için işverenlerin ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…