İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİNDE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA EKLENEBİLECEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Defter Beyan Sistemi Ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu Vuk Tebliği Yayınlandı!
Defter Beyan Sistemi ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayınlandı!
20 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da Neler Var?
7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR?
26 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Defter Beyan Sistemi Ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu Vuk Tebliği Yayınlandı!
Defter Beyan Sistemi ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayınlandı!
20 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da Neler Var?
7338 Sayılı Kanun Torba Yasa’da NELER VAR?
26 Ekim 2021

İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİNDE BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA EKLENEBİLECEK

Sistem Global Danışmanlık İşyeri̇ Tesci̇l İşlemleri̇nde Belgeler Elektroni̇k Ortamda Eklenebi̇lecek

21.10.2021 tarih ve “2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması” konulu 2021/36 sayılı Genelge ile işyeri tescil işlemlerinde birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.

Bilindiği üzere işyeri tescil işlemi, E-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsünde yapılmaktadır. Genelgede yapılan değişiklik ile işyeri tescili sırasında sisteme belge ekleme özelliği getirilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;

  • İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,
  • Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,
  • İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,
  • İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.”

Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmüne göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ünitece istenen diğer belgeler, işyeri tescili sırasında E-Devlet üzerinden elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilebilecektir. Söz konusu belge ekleme işleminin E-Devlet üzerinden yapılması halinde bu belgelerin Kuruma gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

İşyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin eskisi gibi Sosyal Güvenlik Merkezine elden ibraz edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi / Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından onaylanana kadar sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak işyeri bildirgesinin onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler sadece görüntülenebilecek, üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.

Sisteme kaydedilecek belgeler PDF veya JPEG formatında ve en fazla 10 adet olacaktır. Ayrıca her bir belgenin en fazla 10 MB büyüklüğünde olması gerekmektedir.

Ayrıca işyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından Kurum tarafından işverenlerden işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.

2021/36 Sayılı Genelgeyi okumak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…