MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Ve Yeşi̇l Dönüşüm Destek Programlari Ve Ar-Ge Merkezleri̇ Projeleri̇ Önceli̇kli̇ Yatirimlar Arasina Alindi!
DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMLARI VE AR-GE MERKEZLERİ PROJELERİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ARASINA ALINDI!
24 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ Haklari - Eri̇şi̇m Hakki Hakkinda 01/2022 Tari̇hli̇ Kilavuz Özeti̇
İLGİLİ KİŞİ HAKLARI – ERİŞİM HAKKI HAKKINDA 01/2022 TARİHLİ KILAVUZ ÖZETİ
28 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Ve Yeşi̇l Dönüşüm Destek Programlari Ve Ar-Ge Merkezleri̇ Projeleri̇ Önceli̇kli̇ Yatirimlar Arasina Alindi!
DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMLARI VE AR-GE MERKEZLERİ PROJELERİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ARASINA ALINDI!
24 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ Haklari - Eri̇şi̇m Hakki Hakkinda 01/2022 Tari̇hli̇ Kilavuz Özeti̇
İLGİLİ KİŞİ HAKLARI – ERİŞİM HAKKI HAKKINDA 01/2022 TARİHLİ KILAVUZ ÖZETİ
28 Nisan 2023

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi!

154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelen talepler doğrultusunda beyanname verme sürelerinin uzatıldığı duyurulmuştur. Buna göre;

– 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

– 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…