SGK DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2024 Bi̇ri̇nci̇ Dönemde Enflasyon Düzeltmesi̇ Yapilmayacak!
2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK!
30 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇'Lere 20 Mi̇lyonluk Fi̇nansmana Eri̇şi̇m İmkani!
KOBİ’LERE 20 MİLYONLUK FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık 2024 Bi̇ri̇nci̇ Dönemde Enflasyon Düzeltmesi̇ Yapilmayacak!
2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK!
30 Nisan 2024
Sistem Global Danışmanlık Kobi̇'Lere 20 Mi̇lyonluk Fi̇nansmana Eri̇şi̇m İmkani!
KOBİ’LERE 20 MİLYONLUK FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI!
2 Mayıs 2024

SGK DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU!

Sistem Global Danışmanlık Sgk Deprem Bölgesi̇nde Mücbi̇r Sebep Hali̇ni̇n Uzatildiğini Duyurdu!

SGK’nın 30/04/2024 tarihli duyurusuna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/04/2024 günü sonu itibarıyla sona ereceği bilinen mücbir sebep hali 31/08/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu şehirlerde 06/02/2023 ila 31/08/2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (işyeri tescil bildirgesi, iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 16/09/2024 (15/09/2024 tarihi resmî tatil olduğundan) tarihine kadar (bu tarih dahil) yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

MPHB/APHB Süresi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri yönüyle ise (2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim Hizmet Belgeleri) 31/10/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

SGK Prim Ödemeleri

-06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30/9/2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına ait prim borçları ise (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28/2/2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

Teşviklerden Yararlanma

06/02/2023 ila 26/8/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 31/10/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçlarının 28/02/2025 tarihine, 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 30/09/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlandırılacaktır.

Borçlanma ve İhya Kapsamında Borçlar

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından 06/02/2023 ila 30/9/2024 olanlar için son  ödeme tarihi 30/9/2024 olarak dikkate alınacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…