SGK İŞVEREN SİSTEMİNE "7440 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ" EKRANI AÇILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Geli̇rleri̇ İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyaninin Son Günü 31 Mart!
2022 YILI GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANININ SON GÜNÜ 31 MART!
16 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Çalişanlara Yapilacak Deprem Yardimlari İsti̇sna Kapsaminda!
ÇALIŞANLARA YAPILACAK DEPREM YARDIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA!
24 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Geli̇rleri̇ İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyaninin Son Günü 31 Mart!
2022 YILI GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANININ SON GÜNÜ 31 MART!
16 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Çalişanlara Yapilacak Deprem Yardimlari İsti̇sna Kapsaminda!
ÇALIŞANLARA YAPILACAK DEPREM YARDIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA!
24 Mart 2023

SGK İŞVEREN SİSTEMİNE “7440 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ” EKRANI AÇILDI!

Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Si̇stemi̇ne &Quot;7440 Sayili Yapilandirma İşlemleri̇&Quot; Ekrani Açildi!

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması konulu 2013/14 SGK Genelgesi’nin yayımlanmasının akabinde SGK İşveren Sistemi’ne “7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri” menüsü eklenmiştir.

Aktif borçlu sicili bulunan işverenler, SGK İşveren Sistemi’nde bulunan Yapılandırma menüsüne eklenen 7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri kısmından müracaatlarını gerçekleştirebilecektir. Son başvuru tarihi 31.05.2023’dür.

Bilindiği üzere 7440 sayılı Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacaklar yapılandırılabilecektir.

2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

  • Sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi,
  • İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan değerlendirme ve tespit sonucu bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil)  işlenen fiillere ilişkin olup kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Si̇stemi̇ne &Quot;7440 Sayili Yapilandirma İşlemleri̇&Quot; Ekrani Açildi!
7440 Sayılı Yapılandırma İşlemleri Ekranı

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…