ÇALIŞANLARA YAPILACAK DEPREM YARDIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Si̇stemi̇ne &Quot;7440 Sayili Yapilandirma İşlemleri̇&Quot; Ekrani Açildi!
SGK İŞVEREN SİSTEMİNE “7440 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ” EKRANI AÇILDI!
22 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb’ten Ankara’daki̇ Gi̇ri̇şi̇mci̇lere 1.000.000 Tl’ye Varan Destek!
KOSGEB’TEN ANKARA’DAKİ GİRİŞİMCİLERE 1.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
27 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Si̇stemi̇ne &Quot;7440 Sayili Yapilandirma İşlemleri̇&Quot; Ekrani Açildi!
SGK İŞVEREN SİSTEMİNE “7440 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ” EKRANI AÇILDI!
22 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb’ten Ankara’daki̇ Gi̇ri̇şi̇mci̇lere 1.000.000 Tl’ye Varan Destek!
KOSGEB’TEN ANKARA’DAKİ GİRİŞİMCİLERE 1.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
27 Mart 2023

ÇALIŞANLARA YAPILACAK DEPREM YARDIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA!

Sistem Global Danışmanlık Çalişanlara Yapilacak Deprem Yardimlari İsti̇sna Kapsaminda!

7440 sayılı kanunda yer alan, çalışanlara yapılacak 50.000 TL’ye kadar deprem yardımının prime esas kazançtan istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 2023/15 SGK Genelgesi ile netleşmiştir.

7440 sayılı kanunda; “Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı kanuna göre prime esas kazanca dâhil edilmez…” hükmü yer almaktadır.

Depremden etkilenen çalışanlara yapılacak yardımların sigorta priminden istisna tutulması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

  • Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde çalışanın kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının ikamet etmesi halinde ayrıca bir belge aranmadan 50.000 TL’ye kadar nakit yardım sigorta priminden istisna tutulacaktır. (Kardeş için yapılacak yardım istisna kapsamında değildir.)
  • Çalışanın kendisinin, eşi, çocuğu veya anne ve babasının yerleşim yeri bu yerlerde olmadığı durumlarda depremden etkilendiğinin; geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunduğuna ilişkin tespitler, ulaşım kayıtları, hastane kayıtları, hasar tespit raporları ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin ücret bordrosunun eki olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  • İşverenler tarafından sigortalıya 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılan nakdi ödemelerin toplamına bakılarak prime esas kazançtan istisna olacak tutar belirlenecektir. Bu tarihler arasında yapılacak toplamda 50.000 TL yardım istisna kapsamındadır. 50.000 TL’yi aşan kısımlar prime esas kazanca dahil edilecektir.
  • 50.000 TL’ye kadar nakdi ödemelerin sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması gerekmektedir.
  • Çalışanlara yapılacak ayni yardımlarda 50.000 TL üst sınırı olmayıp, tüm ayni yardım tutarı istisna kapsamında olacaktır.

7440 sayılı kanunun ilgili maddesinde çalışana yapılacak deprem yardımının sigorta priminden istisna tutulacağının yanı sıra gelir vergisi ve damga vergisinden de muaf olduğu belirtilmiştir. Henüz vergi açısından tebliğ yayımlanmasa da ilgili tarihlerde çalışanlara yapılacak toplam 50.000 TL nakdi yardım vergiden muaf olacak, aşan tutarlar vergi matrahına dahil edilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…