SGK'DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yabanci Uyruklu Çalişanlarin İşe Gi̇ri̇ş Bi̇ldi̇rgeleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
20 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Yapilandirma, Matrah Ve Vergi̇ Artirimi İle İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ Firsatini Kaçirmayin! Başvurular İçi̇n Son Gün 30 Eylül 2021.
YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.
27 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Yabanci Uyruklu Çalişanlarin İşe Gi̇ri̇ş Bi̇ldi̇rgeleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
20 Eylül 2021
Sistem Global Danışmanlık Yapilandirma, Matrah Ve Vergi̇ Artirimi İle İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ Firsatini Kaçirmayin! Başvurular İçi̇n Son Gün 30 Eylül 2021.
YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.
27 Eylül 2021

SGK’DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sistem Global Danışmanlık Sgk'Da Elektroni̇k Tebli̇gat Dönemi̇ Başliyor

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre;

  • Kurum tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara, Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.
  • Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.
  • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.
  • Anonim şirketler, limited şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketler, dernek ve vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, noterler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeler yönetmelik hükmüne göre tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanları ifade etmektedir.

Elektronik tebligatın gönderilmesi

Kurum tarafından muhatabına gönderilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacaktır. Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak olup, talep halinde kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkış

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar sadece iki durumda sistemden çıkabilecektir:

  • Tüzel kişilerde nevi değişikliği ve birleşme halleri de dahil olmak üzere ticaret sicil kaydının silinmesi
  • Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde tebligat adresi kapatılacaktır.


Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…