ŞUBAT AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb’ten Ankara’daki̇ Gi̇ri̇şi̇mci̇lere 1.000.000 Tl’ye Varan Destek!
KOSGEB’TEN ANKARA’DAKİ GİRİŞİMCİLERE 1.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
27 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Tcmb 5 Mi̇lyon Kredi̇ Baki̇yesi̇ Olan Fi̇rmalara Yeni̇ Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geti̇rdi̇!
TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb’ten Ankara’daki̇ Gi̇ri̇şi̇mci̇lere 1.000.000 Tl’ye Varan Destek!
KOSGEB’TEN ANKARA’DAKİ GİRİŞİMCİLERE 1.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
27 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Tcmb 5 Mi̇lyon Kredi̇ Baki̇yesi̇ Olan Fi̇rmalara Yeni̇ Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geti̇rdi̇!
TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!
28 Mart 2023

ŞUBAT AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Şubat Ayi Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süresi̇ Uzatildi

Muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27.03.2023 tarihli vergi usul kanunu sirküleri ile yapılan uzatma duyurusunun akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konuyla alakalı bir duyuru yayımlanmıştır.

SGK’nın 27.03.2023 tarihli duyurusunda işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 27.03.2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmekte idi.

Diğer taraftan, 2023/Şubat ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31.03.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…