TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şubat Ayi Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süresi̇ Uzatildi
ŞUBAT AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Sanayi̇de Ni̇teli̇kli̇ Eleman Desteği̇ Üst Li̇mi̇ti̇ni̇ Artirdi!
KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Şubat Ayi Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Süresi̇ Uzatildi
ŞUBAT AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
28 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Sanayi̇de Ni̇teli̇kli̇ Eleman Desteği̇ Üst Li̇mi̇ti̇ni̇ Artirdi!
KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRDI!
28 Mart 2023

TCMB 5 MİLYON KREDİ BAKİYESİ OLAN FİRMALARA YENİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRDİ!

Sistem Global Danışmanlık Tcmb 5 Mi̇lyon Kredi̇ Baki̇yesi̇ Olan Fi̇rmalara Yeni̇ Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü Geti̇rdi̇!

TCMB, 1211 sayılı kanun’un 43. Maddesine göre bankalardan, 44. Maddesine göre ise gerçek ve tüzel kişilerden kendisine verilen görev yetkileri yerine getirebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

Bu kapsamda TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018 yılında Sistemik Risk Veri Takip Sistemi oluşturulmuştur. Son olarak 20 Mart 2023 itibariyle reel sektörün yabancı para pozisyonu analizlerine yönelik kullanılabilir veri seti genişletilmiştir.

Buna göre;

  • TCMB’nin 20 Mart 2023 tarihli Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşları haricindeki tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine göndererek TCMB’ye bildirmesi gerekmektedir.
  • İlk raporlama Mart 2023 dönemi için alınacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde raporlamaların tamamlanması beklenmektedir. Takip eden aylarda da stok kredi bakiyesinin raporlama sınırının üzerinde olması durumunda, raporlamalar aylık frekansta takip eden ayın 10 iş günü içerisinde bildirilmeye devam edilecektir.
  • Yükümlülük kapsamına sadece bankalardan temin edilen Türk Lirası ve yabancı para nakdi ve gayri nakdi krediler dahildir. Bankalardan temin edilen Leasing ve Faktöring kredileri de bildirim yükümlülüğü sınırının hesaplamasına dahildir. Yükümlülüğün belirlenmesinde yalnız kredi anapara tutarları esas alınacak olup faiz tahakkukları yükümlülüğün belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesinin 5 milyon TL’nin altında olduğu aylarda bildirim yükümlülüğü ilgili ay için bulunmamaktadır.
  • Özet Döviz Pozisyonu Formu, raporlama yükümlülüğünün doğduğu ayın sonundaki döviz pozisyonu ve bu tarihten sonraki üç aya ilişkin yabancı para varlık ve yükümlülük oluşumu dikkate alınarak raporlanacaktır. Ayrıca tüm vadelere ilişkin pozisyon durumu da bilgi amaçlı olarak doldurulacaktır.
  • Özet Döviz Pozisyon Raporunu doldururken yabancı para cinsinden hesap bakiyelerinin Türk Lirası cinsinden karşılığı olarak raporlanacaktır. Buna göre ABD doları, Euro ve diğer yabancı para, raporlama tarihi itibarıyla geçerli olan ve TCMB tarafından yayımlanan döviz alış kurları kullanılarak Türk Lirasına çevrilecek ve toplanarak ilgili alanlara yazılacaktır.
  • Hesapların ölçümü ve değerlemesinde aksi belirtilmediği sürece Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler dikkate alınacaktır. 
  • Özet Döviz Pozisyon Raporu için ayrıca bağımsız denetim onayına gerek yoktur. Formun zamanında ve doğru bildirimi tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

Cezai Koşullar;

  • 1211 Sayılı Kanun 44’üncü maddesi uyarınca bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…