YAPILANDIRMADA SON FIRSAT BUGÜN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sgk Vi̇zi̇te Ekranina Sms Doğrulamasi İle Gi̇ri̇ş Ertelendi̇
SGK VİZİTE EKRANINA SMS DOĞRULAMASI İLE GİRİŞ ERTELENDİ
31 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ İle Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇ Ekonomi̇k İli̇şki̇leri̇nde Yeni̇ Dönem Başliyor!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
1 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk Vi̇zi̇te Ekranina Sms Doğrulamasi İle Gi̇ri̇ş Ertelendi̇
SGK VİZİTE EKRANINA SMS DOĞRULAMASI İLE GİRİŞ ERTELENDİ
31 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ İle Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇ Ekonomi̇k İli̇şki̇leri̇nde Yeni̇ Dönem Başliyor!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
1 Eylül 2023

YAPILANDIRMADA SON FIRSAT BUGÜN!

Sistem Global Danışmanlık Yapilandirmada Son Firsat Bugün!

Bilindiği üzere, 7440 sayılı kanun uyarınca yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin çakışması sebebiyle yaşanan yoğunluktan ötürü 03.08.2023 tarihine uzatılmıştı.

7440 sayılı kanunun 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasının dördüncü cümlesinde; “Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın Kanundan yararlanılır.” ifadesi yer almaktadır.

Kanun maddesi hükmü uyarınca;

  • Peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacaklarının tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 31.08.2023 tarihine kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi,
  • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamının 31.08.2023 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla,

7440 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Her iki durumda da yapılandırılan alacağa katsayı uygulanmayacaktır.

YAPILANDIRMADA BİR FIRSAT DAHA!

SGK’nın 29.08.2023 tarihli “7440 Sayılı Yapılandırma” konulu genel yazısında bazı işyerleri için 7440 yapılandırma başvurusunda bulunan ancak bazı işyerleri için başvuru yapmayan işverenlere 31.08.2023 tarihi sonuna kadar peşin ödeme talebinde bulunmaları halinde yapılandırma başvurusuna imkan tanındığı belirtilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…